Ενεργοποίηση δικαιωμάτων για επιδοτήσεις του 2017

0
159

Συνεχίζεται η Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2017. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (ΚΕΑ) Χανίων – Κ.Υ.Δ., μπορούν οι παραγωγοί να προσέρχονται στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΚΕΑ ΧΑΝΙΩΝ- Κ.Υ.Δ. (Αγιά, Μάλεμε, Κολυμπάρι, Καστέλλι, Σταφιδκή Ενωση Χανίων).
Το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:
•Υποκατάστημα Αγιάς: Από 20/4/2017-26/4/2017: Θέρισο, Βαρύπετρο, Γαλατάς, Δαράτσο, Ντερέ, Μα- νωλόπουλο, Νεροκούρου. Από 17/4/2017-7/5/2017: Κάμποι, Δρακώνα, Κοντόπουλα, Κατοχώρι, Πλατυβόλα, Γερόλακκος, Μαλάξα, Παπαδιανά, Σούδα, Τσικαλαριά. Από
8/5/2017-15/5/2017: Αρώνι, Καθιανά, Κουνουπιδιανά, Στέρνες, Χορδάκι, Χωραφάκια, Μουζουράς Χανιά. Τηλ. Επικοινωνίας: 2821032532
•Υποκατάστημα Μάλεμε: ελεύθερη προσέλευση, τηλ.: 2821062210 & 62028.
•Υποκατάστημα Κολυμπαρίου: Κατόπιν Τηλεφωνικού Ραντεβού στα τηλέφωνα: 2824023811 & 22662.
•Υποκατάστημα Καστελίου: Κατόπιν Τηλεφωνικού Ραντεβού στα τηλέφωνα: 2822022895 & 22011.
•Σταφιδική Ενωση Χανίων (Πατρ. Ιωαννικείου 34, Νέα Χώρα), κατόπιν Τηλεφωνικού Ραντεβού στο τη- λέφωνο 2821092443.