Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ιεράπετρας

0
46

Την Παρασκευή 2 Μαρτίου

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο, την 2 του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δημοτικού κοινόχρηστου χώρου – πράσινου (πρώην ΜΙΝΩΣ) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 123α, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ιεράπετρας, στη γωνία επί των οδών Εμμ. Λαμπράκη και Παπαμαστοράκη, για προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Παρκ.