Λύση της εργασιακής ομηρίας των 11 εργαζομένων ΙΔΑΧ στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης ζητά το ΚΚΕ

0
48

Άμεση εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4483/2017 και της διευκρινιστικής εγκυκλίου 33 του υπ. Εσωτερικών, για την οριστική λύση της εργασιακής ομηρίας των 11 εργαζομένων ΙΔΑΧ στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου Κρήτης ζητά το ΚΚΕ.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου:

Εδώ και 2 χρόνια, 11 πρώην συμβασιούχοι εργαζόμενοι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ηρακλείου βρίσκονται σε ομηρία καθώς είχαν απολυθεί μετά τον επανέλεγχο των συμβάσεων των ΙΔΑΧ και την σχετική απόφαση δικαστηρίου. Οι συμβάσεις των εργαζομένων αυτών είχαν μετατραπεί σε αορίστου μετά από απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ, γεγονός όμως που κρίθηκε παράνομο.

Το άρθρο 13 «Κατάταξη προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που προέκυψαν από συγχωνεύσεις» του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)….» επιτρέπει στα ΔΣ των ΔΕΥΑ να επαναπροσλαμβάνουν προσωπικό των ΔΕΥΑ που προέκυψαν από συγχωνεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/10. Στην συνέχεια εκδόθηκε και η διευκρινιστική εγκύκλιος 33, προκειμένου, να αποσαφηνιστεί ότι μπορούν να καταταγούν σε θέσεις αορίστου χρόνου οι εργαζόμενοι – πέραν της απορροφώμενης επιχείρησης – και της απορροφώσας, όπως είναι η περίπτωση της ΔΕΥΑ Ηρακλείου με τους 11 εργαζόμενους.

Προϋπόθεση για να έχει ισχύει ο νόμος και η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπ. Εσωτερικών είναι η έγκρισή της από το Eλεγκτικό συνέδριο. Μέχρι σήμερα και παρόλο που η διευκρινιστική έχει εκδοθεί από 17/11/2017, το Ελεγκτικό δεν έχει αποφανθεί. Αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έχει οδηγήσει στη διαιώνιση της εργασιακής τους ομηρίας, καθώς και στην μη καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων, σε μια εποχή που η ΔΕΥΑΗ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω έλλειψης προσωπικού.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, αν γνωρίζει τις πιο πάνω καθυστερήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και ποια μέτρα θα πάρει για την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος των 11 εργαζόμενων της ΔΕΥΑH, καθώς και την αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους.