Διακοπή της κυκλοφορίας στον ημικόμβο Κοκκίνη Χάνι στον ΒΟΑΚ

0
74

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ανακοινώνεται ότι:

Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Βόρεια Ράμπα –Κλάδος ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι στον ΒΟΑΚ (Νομός Ηρακλείου) λόγω της έναρξης εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης του ημικόμβου.

Η κυκλοφορία όσων θα κινούνται από την ευρύτερη περιοχή Κοκκίνη προς το Ηράκλειο θα γίνεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Τα παραπάνω τέθηκαν σε ισχύ μετά την έκδοση της με αρ.πρωτ. 2501/1/360-α΄/17-01-2018 απόφασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Το αντικείμενο των εργασιών που θα υλοποιηθούν είναι:

1. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ραμπών εισόδου –εξόδου από Κοκκίνη Χάνι προς Ηράκλειο για την ομαλή και ασφαλή έξοδο των διερχομένων οχημάτων προς την (Ν.Ε.Ο.) Εθνική οδό Χερσονήσου Ηρακλείου.

2. Εργασίες απορροής ομβρίων υδάτων από την κατασκευή του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ.

3. Τοποθέτηση ιστών φωτισμού για την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων την νύχτα.
Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών ΄Εργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην παρούσα φάση ο νότιος κλάδος εξόδου από την Εθνική Οδό θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι την έκδοση σχετικής Αστυνομικής Απόφασης προκειμένου να εκτελεστούν αντίστοιχες εργασίες αναβάθμισης.