Παράταση στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στον Δήμο Πλατανιά

0
50

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.4508/22-12-17 έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση του Ν. 4483/2017, λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Πλατανιά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018. 

Πιο συγκεκριμένα , δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου που είχαν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 30/09/2017, να τις ρυθμίσουν κατόπιν υποβολής αιτήσεώς τους, σε έως και 100 άτοκες δόσεις, με πλήρη απαλλαγή ή κατά ποσοστό,  από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018 στο δημοτικό κατάστημα Γερανίου.

Πληροφορίες : Κα Ελληνάκη Αικατερίνη τηλ: 28213 40024