Συνέλευση κυνηγών στις Βρύσες

0
67

H ετήσια γενική συνέλευση του 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου Βρυσών θα γίνει, όπως ανακοινώθηκε, την Κυριακή 23 Απριλίου στις 11 π.μ. στο γραφείο του με θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Απολογισμού Έτους 2016 και προϋπολογισμού έτους 2017, εισηγήσεις μελών, αρχαιρεσίες για ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτρόπης. Εάν η Συνέλευση ματαιωθεί ελλείψει απαρτίας των μελών θα επαναληφθεί την Κυριακή 30 Απριλίου στις 11 π.μ. με τα ίδια θέματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Δ.Σ και του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής έχουν τα νομίμως εγγεγραμμένα μέλη εφόσον πληρούν το άρθρο 9 παράγραφος 2 του καταστατικού. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές από 17 μέχρι και 21 Απριλίου από τις 10 π.μ. εώς τις 12, στο στο γραφείο του Συλλόγου στις Βρύσες. Τηλ.: 2825051324