Άσκηση πολιτικής προστασίας επί χάρτου για τσουνάμι από το ΙΤΕ

0
89

‘Ασκηση πολιτικής προστασίας επί χάρτου θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στο Ινστιτούτο Έρευνας Τεχνολογίας Κρήτης, τα Εργαστήρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας – Έρευνας και Φυσικών Καταστροφών και Παράκτιας Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Η άσκηση σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΤΕ θα περιλαμβάνει τους κινδύνους από τσουνάμι, από διάχυση πετρελαιοκηλίδας και από πυρκαγιά. Τα σενάρια καταστροφών έχουν προετοιμαστεί από το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης ειδικά για την διεξαγωγή της άσκησης και έχουν ως στόχο την αξιολόγηση της χρήσης της πλατφόρμας σε περιπτώσεις πολλαπλών καταστροφών από τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς φορείς.
Στην άσκηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «DECATASTROPHIZE» που συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 25% από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους.
Επικεφαλής εταίρος είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Πολιτική αναφορικά με την αντιμετώπιση πολλαπλών κινδύνων και καταστροφών, αναπτύσσοντας μία κοινή πληροφοριακή πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης πολλαπλών ή και ταυτόχρονων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Η κοινή πληροφοριακή πλατφόρμα βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση γεωχωρικών συστημάτων πληροφοριών και πολύ-κριτηριακής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων.