Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Χανίων

0
55

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ακολουθεί ειδική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1. Εισηγητική Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χανίων κατά το Γ’ τρίμηνο 2017 {Μακράκης – Βλαχάκης}
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018  {Δήμαρχος}
3. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2018 {Μαράκης-Βλαχάκης}
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης}
5. Συνδιοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα “Ανάπτυξη της Αντιπτέρισης μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής” {Δήμαρχος}
6. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης για κατεπείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
7. Έγκριση 2ου/2017 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2017 {Βλαχάκης}
8. Αποζημίωση τέως Προέδρου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  {Χαραλαμπάκης}
9. Αποζημίωση Προέδρου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Χαραλαμπάκης}
10. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης {Αλιφιεράκη}
11. Υλοποίηση Έκθεσης Φωτογραφίας με τίτλο “Τα παιδιά που πέρασαν θάλασσα και το παιχνίδι με τις μάσκες” {Αλιφιεράκη}
12. Διαβίβαση αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Κονταξάκης}
13. Διαβίβαση αίτησης για  χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)” κατ’ εξαίρεσιν  της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Κονταξάκης}
14. Διαγραφή οφειλών από αναδρομικά δημοτικά τέλη, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο (ΑΝΕΛΙΞΗ) {Βλαχάκης}
15. Εισήγηση επί αποτελέσματος της πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την “Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού” με αριθμό συστήματος 42923,1
Αμέσως μετά ακολουθεί ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με δύο θέματα
1) Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της αριθμ. 573/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2018