Τι πρέπει να κάνουν όσοι υπέστησαν ζημιές στον Αποκόρωνα

0
73

Από το Δήμο Αποκορώνου ανακοινώνεται ότι οι  πολίτες που υπέστησαν ζημιές στις οικίες τους και στις  οικοσυσκευές τους θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο,προκειμένου να ενταχθούν στις διαδικασίες αποζημείωσης όπως προβλέπετε από τις σχετικές διατάξεις.

 

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και  Σάββατο – Κυριακή 28-29/10 στο ΚΕΠ στις Βρύσσες και ώρες 10:00 π.μ έως 13:00
Δικαιολογητικά :
1- Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη ) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.ά. (επισυνάπτεται)
2 – Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ
3 – Αντίγραφο Εντύπων Ε1 και Ε9.
4 – Πόρισμα της Επιτροπής του Δήμου για την καταγραφή του συμβάντος (αναζητείται υπηρεσιακά).
5 – Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών μετά από εξουσιοδότηση, που θα του/της παρέχουν οι υπόλοιποι.
Επίσης, προβλέπεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση στις παρακάτω κατηγορίες πλημμυροπαθών :
• Πολύτεκνοι μετά από βεβαίωση του ΟΓΑ (εντολοδόχου πληρωμής των πολυτεκνικών επιδομάτων), ότι είναι δικαιούχοι πολυτεκνικού επιδόματος (όχι πολυτεκνικής σύνταξης).
• Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, που επιδοτούνται από τα εφαρμοζόμενα Προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, (Το βοήθημα χορηγείται σε κάθε ΑΜΕΑ της οικογένειας), μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Προβλέπεται επίσης οικονομική ενίσχυση στα άτομα, που λόγω τραυματισμού τους εξαιτίας φυσικών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.