Στα 309,1 δισ. το δημόσιο χρέος το β΄ τρίμηνου του 2017

0
40

Μειώθηκα κατά 1,6 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος γενικής κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στα 309,13 δισ. ευρώ, από 310,71 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο και 315,39 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Το χρέος αναλύεται σε χρεόγραφα ύψους 56,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,1 δισ. έχουν ωρίμανση άνω του ενός έτους και τα 11,05 δισ. ωριμάζουν σε περίοδο μικρότερη του έτους.Τα δάνεια που οφείλει η Αθήνα διαμορφώνονται σε 246,87 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 347 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

Το πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης διαμορφώνεται στο 1,56 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο από 503 εκατ. το Q1, ενώ στο Q2 διαμορφώνεται και οριακό πλεόνασμα μετά την καταβολή τόκων, ύψους 97 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα γενικής κυβέρνησης ανήλθαν στα 20,88 δισ. ευρώ, με τις δαπάνες να διαμορφώνονται στα 20,79 δισ. ευρώ.