Δεν υπάρχει πρόβλημα με την τοποθέτηση Μαρκουλάκη ως προέδρου της ΝΟΔΕ Χανίων

0
201

Κανένα κώλυμα δεν υπάρχει με την τοποθέτηση του Διοικητή της Π.Υ. Βρυσών, Γιώργου Μαρκουλάκη, ως προέδρου της ΝΟΔΕ Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς δεν εμπίπτει στην παρ. 3 του άρθρου 29 του Συντάγματος.
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παράγραφο… «Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στους υπαλλήλους του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχειρήσεων η διοίκηση των οποίων ορίζεται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχο.»
Ωστόσο, κατ’ εφαρμογή του ν. 4249/2014 – άρ.65, για το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προβλέπεται ότι… «Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ιδιαίτερο Σώμα Ασφαλείας… Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνο για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους».
Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Μαρκουλάκης, μπορεί να είναι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα πρόεδρος της ΝΟΔΕ Χανίων, αφού…
Ο νόμος του 2014 θεωρεί τους πυροσβέστες δημοσίους υπαλλήλους
Το Σύνταγμα δεν προβλέπει κάτι ιδιαίτερο για τους δημοσίους υπαλλήλους, εφ΄ όσον οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα γίνεται πέραν της άσκησης των καθηκόντων τους
Να σημειωθεί πως την επομένη του ρεπορτάζ του Parakritika.gr για την παραίτηση του κ. Μανώλη Κελαϊδή και τον ορισμό του ως συμβούλου του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας σε θέματα Εθνικής Άμυνας και παρά το ότι με βάση τα όσα μας είπε ο κ. Κελαϊδής, προβλεπόταν η αναπλήρωσή του από τον πρόεδρο της μεγαλύτερης Δημ.Τ.Ο. (δηλαδή του κ. Νίκου Ποθουλάκη από τη Δημ.Τ.Ο. Χανίων), τελικά ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του κ. Μαρκουλάκη ως προέδρου της ΝΟΔΕ, με βάση τον κανονισμό πανελλαδικής οργάνωσης της ΝΔ.
Κι αυτό γιατί, λόγω εκλογών στη ΝΟΔΕ τον ερχόμενο Μάρτιο, όπως αναφέρθηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος της ΝΔ, η περίπτωση παραίτησης του κ. Κελαϊδή εμπίπτει στο τρίτο «σενάριο» της παραγράφου 5 του άρθρου 12.
Τι αναφέρει το άρ.12/παρ.5 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης
Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, ο Πρόεδρος της Ν.Ο. κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. της έδρας της Νομαρχιακής Οργάνωσης. Αν ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Οργάνωσης απουσιάζει επί τρεις συνεχόμενους μήνες ή παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματός του ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η Γραμματεία Οργανωτικού συγκαλεί σε εύλογο σύντομο χρόνο το εκλεκτορικό σώμα της § 1 του άρθρου αυτού, προκειμένου να εκλέξει νέο Πρόεδρο για το εναπομένον υπόλοιπο της προεδρικής θητείας. Έως την διενέργεια της εκλογής, εφαρμόζεται ανάλογα η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Για την εκλογή του νέου Προέδρου της Ν.Ο. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που η θέση του Προέδρου κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, σε χρόνο εγγύς της διενέργειας των γενικών εσωκομματικών εκλογών, η Γραμματεία Οργανωτικού μπορεί να διορίσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε μέλος της Νομαρχιακής Οργάνωσης ως προσωρινό Πρόεδρο, για το εναπομένον υπόλοιπο της προεδρικής θητείας.

 

Το έγγραφο τοποθέτησης του κ. Μαρκουλάκη ως προέδρου της ΝΟΔΕ Χανίων, όπως στάλθηκε από τη Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας στα ΜΜΕ