Εκπαίδευση προσωπικού των Ληξιαρχείων του Δήμου Χανίων

0
63

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι στα Ληξιαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση προσωπικού από τη Δευτέρα 16 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 13.00 – 15.30.
Περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών θα εξυπηρετούνται κανονικά.