Ψάχνουν Σπίτια Στα Χανιά Για Τη Φιλοξενία Των Προσφύγων

0
96

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ σε συνεργασία με την Σύμπραξη Φορέων Χανιών για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο πλαίσιο της υλοποίησης έργου με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προτίθεται να μισθώσει διαμερίσματα στα Χανιά για την προσωρινή στέγαση προσφύγων, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Να βρίσκονται κατά προτεραιότητα εντός της πόλης των Χανίων ή σε περιοχές και οικισμούς πλησίον της πόλης.
Να είναι κατάλληλα για την στέγαση 4 έως 6 ατόμων.
Να βρίσκονται σε τοποθεσία με εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, κοινωφελείς δομές κτλ, καθώς και να υπάρχει σύνδεση με αστική/υπεραστική συγκοινωνία.
Ο μισθωτής (Αναπτυξιακή Ηρακλείου ή Σύμπραξη Φορέων Χανίων) αναλαμβάνει την επίπλωση και τον εξοπλισμό των διαμερισμάτων, τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τα κοινόχρηστα και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών μετά το πέρας της σύμβασης. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα προπληρωμής των ενοικίων έως το τέλος του 2017.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναιέως 31/12/2017με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουντις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τις 9.00 – 15.00, στις έδρες των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι αιτήσεις και αναλυτικά οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για την εκμίσθωση των κατοικιών βρίσκονται στις ιστοσελίδες www.anher.gr και www.sfchania.gr
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ,
Διεύθυνση:  Ν. Παχάκη 2, 70100, Αρχάνες
Iστοσελίδα: www.anher.gr.
Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: [email protected]
Πληροφορίες κ. Ντέπυ Ροβίθη, τηλ. 2810 753311, 2810 753300  φαξ 2810 753310
Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση,
Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 4, 73132, Χανιά
Iστοσελίδα: www.sfchania.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση για αποστολή αιτήσεων: [email protected]
Πληροφορίες κ. Ηρακλής Δρακάκης, τηλ. 28210 56899, φαξ 28210 57747