Υπόσχονται ανακούφιση για τους νεφροπαθείς του Ρεθύμνου

0
64

Ένα ολοκαίνουριο κτήριο πρόκειται να κατασκευαστεί στο γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου, συνολικού εμβαδού 450τ.μ. και προϋπολογισμού 340χιλ. ευρώ και το οποίο θα επεκτείνει τις υποδομές των Χειρουργείων, των Εργαστηρίων και της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επέκταση αυτή αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου με πολλαπλά οφέλη στην ποιότητα των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Στόχος του έργου είναι να αναβαθμίσει στο μέλλον τα υφιστάμενα τμήματα του Νοσοκομείου όπως την αύξηση των χειρουργικών αιθουσών από δύο σε τέσσερις (Β΄ φάση του έργου), την αύξηση των θέσεων αιμοκάθαρσης των νεφροπαθών και την προσθήκη μηχανήματος για τους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με ηπατίτιδα Β στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και τέλος την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαστηριακού τομέα του Νοσοκομείου.
Παράλληλα, πριν λίγες ημέρες εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το έργο για την παραγωγή ιατρικού οξυγόνου στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου συνολικής επένδυσης 200 χιλιάδων ευρώ ύστερα από ενέργειες της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης η απόσβεση της επένδυσης εκτιμάται στους 30 μήνες, ενώ το όφελος ειδικά για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου θα ανέρχεται στις 80 χιλιάδες ευρώ περίπου το χρόνο.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούν την δέσμευσή τους βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νοσοκομείου και οφείλουν να ευχαριστήσουν την ηγεσία του Υπουργείου για την υλοποίηση αυτών των στόχων.