Σε φόρους και εισφορές το 40% του εισοδήματος του Ελληνα εργαζομένου

0
69

Ενώ στις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ οι επιβαρύνσεις εργαζομένων και εργοδοτών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, στην Ελλάδα αυξάνονται, συρρικνώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και υπονομεύοντας τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού, το 2016 η συνολική επιβάρυνση για άγαμο μισθωτό στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,06 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2015 και ανήλθε σε 40,2%.