Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου

0
72

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη
Γ. Απάντηση στην ερώτηση του Περιφερειακού Σύμβουλου κ. Παπαδάκη Αριστείδη με θέμα: «Παράνομη κίνηση τροχοφόρων σε προστατευόμενες περιοχές της Κρήτης»
Δ. Ενημέρωση για Αναπτυξιακό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί  20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο Ηράκλειο – Ενημέρωση ΒΟΑΚ
1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1.1 «Έγκριση 4ης Τροποποίησης Σχεδίου Δράσης 2017 ΠΚ/ΠΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
-(εισηγήτρια η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
2.1 Ψήφιση Προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).
2.2 Έγκριση σύναψης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 183311/6-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ κα Ελευθερίου Χρύσα)

2.3 Ψήφιση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1 Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΚΥΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΑΜΙΡΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Συνοπτικός Διαγωνισμός), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 183609/06-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ
– (Εισηγητής ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κ. Παπαδάκης Γιώργος)
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
4.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου για την επίβλεψη του έργου: «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΛΕΤΑΣ», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 187272/11-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
4.2 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες στεγάνωσης- συλλογής όμβριων και επέκτασης δικτύου άρδευσης λιμνοδεξαμενής ΤΚ Χρωμοναστηρίου Δ Ρεθύμνης», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τριών (53.000,000) χιλιάδων ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 184657/07-09-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια των αριθμ. 4.1 και 4.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα. Λιονή Μαρία).
4.3 Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διά του Ειδικού Λογαριασμού Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΡΟΔΩΠΟΥ», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 178198/29-8-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΚ κ. Καλογερής Νικόλαος)
4.4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΜΕ Κ.Α.2014Ε “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ”, Π50200012 ΤΗΣ ΣΑΕΠ502, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγητής ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ΠΚ κ. Παπαδάκης Γιώργος)
4.5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κίσαμου, Καντάνου –Σελίνου και Σφακίων και του Ε.Β.Ε.Χ με αντικείμενο την τουριστική προβολή των Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων.
4.6 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO», σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης ΠΚ.

– (εισηγητής των αριθμ. 4.5 και 4.6 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΠΚ κ. Μιχελογιάννης Δημήτριος).

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: «Καταπολέμηση της Μοναξιάς» (Fighting Loneliness) του προγράμματος ERASMUS+», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

5.2 Έγκριση πρόσληψης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «PANORAMED», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
– (εισηγητής των αριθμ. 5.1 και 5.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ.  Αλεξάκης Γιώργος).
5.3  Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 € ως ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ορεινών Περιοχών ΕURΟΜΟΝΤΑΝΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ.

– (εισηγήτρια του αριθμ. 5.3 θέματος η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ, κα Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ).