Έναρξη Ομάδας Ψυχοθεραπείας

0
73

Ανακοινώνεται η έναρξη ομαδικής ψυχοθεραπείας στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, με συναντήσεις δίωρης διάρκειας σε εβδομαδιαία βάση και συντονιστή τον Γιώργο Κανδύλη, Ψυχολόγο MSc, εκπαιδευμένο στην Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας.
Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιώντας τις αναμνήσεις, τα όνειρα, βιωματικές τεχνικές σωματικής έκφρασης και εικαστικής δημιουργίας, θα έχουν τους παρακάτω στόχους: (α) την βελτίωση της επικοινωνίας τους στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον τους (β) την αναγνώριση των «ρόλων» που έμαθαν να «παίζουν» από παιδιά μέσα στις οικογένειες καταγωγής τους (γ) την διερεύνηση του πώς οι παλιοί αυτοί «ρόλοι» επηρεάζουν την διάθεσή τους, το άγχος που βιώνουν στην καθημερινότητα τους αλλά και τις επιλογές τους στις (ερωτικές, συντροφικές και φιλικές) σχέσεις.
Έναρξη στο Ηράκλειο 13 Οκτωβρίου 2017.
Έναρξη στο Ρέθυμνο 9 Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6976884943.