Έτοιμοι για τον βιολογικό στην Αλμυρίδα

0
119

Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη στο γραφείο της συμβολαιογράφου Χανίων Βασιλικής Ορφανουδάκη το συμβόλαιο για την αγορά του οικοπέδου εμβαδού 4.014,23 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “Λάκκοι” της Τ.Κ. Πλάκας, το οποίο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), της Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και Οικισμών Πλάκας, Κόκκινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου.
Τα έργα περιλαμβάνουν τους αγωγούς συλλογής των λυμάτων της Τουριστικής Περιοχής Αλμυρίδας και των Οικισμών και μεταφοράς τους σε κεντρικό αντλιοστάσιο στη χαμηλότερη θέση της περιοχής. Το κεντρικό αντλιοστάσιο θα αντλεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), μέσω καταθλιπτικού αγωγού. Η Ε.Ε.Λ. θα είναι κλειστού τύπου compact και θα λειτουργεί με τη μέθοδο ενεργού ιλύος, με παρατεταμένο αερισμό. Τα επεξεργασμένα λύματα θα μεταφέρονται στη συνέχεια μέσω αγωγού υπό πίεση σε θέση ανατολικά της μαρίνας Αλμυρίδας, όπου μέσω φρεατίου φόρτισης θα διοχετεύονται σε υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσής τους στη θάλασσα.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αποκορώνου, με το έργο αυτό προσδοκάμε να λύσουμε το πρόβλημα πλήρως το αποχετευτικό πρόβλημα της τουριστικής περιοχής της Αλμυρίδας και των γύρω οικισμών καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες για προστασία περιβάλλοντος.