Τη βρήκαν την πατέντα! Τούμπαραν αμάξι για έξτρα θέση πάρκινγκ

0
232

Γνωστό το πρόβλημα εξεύρεσης χώρου στάθμευσης στο Ρέθυμνο, γνωστό και το πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις πάρκινγκ.

Φέτος όμως με την πολυκοσμία, κάποιοι φαίνεται ότι έχασαν πια την υπομονή τους και βρήκαν έναν τρόπο για να… εξοικονομήσουν θέσεις στάθμευσης.

Έτσι, το όχημα που πρότερα καταλάμβανε θέσεις στάθμευσης, ανετράπη σε πλαϊνή θέση με αποτέλεσμα τώρα να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο μέχρι να το απομακρύνει κάποια υπηρεσία.

Σύμφωνα πάντως με τον κανονισμό του δήμου που βασίζεται σε μια ΚΥΑ, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα θεωρούνται όσα αφήνονται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες, αφήνονται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 20 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, αφήνονται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά την δήλωσή του ή και αποτελούν γενικό κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Όταν η αρμόδια υπηρεσία του δήμου εντοπίζει εγκαταλελειμμένα οχήματα, επικολλά αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειμμένο και αν δεν απομακρυνθεί μέσα σε ένα μήνα τότε θεωρείται πλέον ως στερεό ( δημοτικό ) απόβλητο και περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου.

Αφού περιέλθει στην κυριότητα του δήμου φυλάσσεται για 3 μήνες στον ΟΔΔΥ και μέσα στο διάστημα αυτό υπάρχει αναρτημένη, σε ειδική πινακίδα του Δημοτικού καταστήματος, φωτογραφία του εν λόγω οχήματος. Εάν μέσα στο τρίμηνο το όχημα αναζητηθεί από τον κάτοχο του παραδίδεται σ’ αυτόν, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί από αυτόν στον Δήμο η δαπάνη απομάκρυνσης και φύλαξης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εάν το τρίμηνο παρέλθει άπρακτο, ο ΟΔΔΥ προβαίνει στην εκποίηση ή την Καταστροφή ή και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση του οχήματος. Σε περίπτωση που ο ΟΔΔΥ δηλώσει εγγράφως ότι αντικειμενικά δεν έχει τη δυνατότητα να μετάσχει στην ως άνω διαδικασία, ο Δήμος μπορεί να εκποιήσει το εγκαταλελειμμένο όχημα ως κινητό πράγμα που έχει υπαχθεί στην κατηγορία των στερεών δημοτικών αποβλήτων.