Πρωτιά στον ΟΟΣΑ για την Ελλάδα στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης

0
70

Μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας το 2016 μεταξύ των χωρών μελών του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει η έκθεση του Οργανισμού για τα φορολογικά βάρη στους μισθούς.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία η μέση φορολογική επιβάρυνση των άγαμων μισθωτών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1% σε σχέση με το 2015.
Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει το επίπεδο του φόρου προσωπικού εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών σε κάθε κράτος μέλος, υπολογίζοντας τη “φορολογική σφήνα”, δηλαδή τους συνολικούς φόρους επί του εισοδήματος της εργασίας που πληρώνουν εργαζόμενοι και εργοδότες, αφαιρουμένων των επιδομάτων, ως ποσοστό του κόστους μισθοδοσίας.
Σύμφωνα με την έκθεση “Taxing Wages” του Οργανισμού, η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα των άγαμων μισθωτών με μέσο εισόδημα -από φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών- αυξήθηκε κατά 1,06 ποσοστιαίες μονάδες το 2016 σε σχέση με το 2015 και ανήλθε στο 40,2% του συνολικού κόστους εργασίας του εργοδότη.
Και αυτό, την ώρα που συνολικά στις χώρες του ΟΟΣΑ επετεύχθη κατά μέσο όρο οριακή μείωση των φόρων επί του εισοδήματος εργασίας, στο 36% του κόστους εργασίας. Οι χώρες με την υψηλότερη μέση φορολογική επιβάρυνση ήταν το Βέλγιο (54%), η Γερμανία (49,4%), η Ουγγαρία (48,2%) και η Γαλλία (48,1%), ενώ τη χαμηλότερη είχαν η Χιλή (7%), η Νέα Ζηλανδία (17,9%) και το Μεξικό (20,1%).
Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης στην Ελλάδα προέκυψε τόσο από την αύξηση του φόρου εισοδήματος (0,67 της ποσοστιαίας μονάδας), όσο και από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων (0,20) και των εργοδοτών (0,19). Η επιβάρυνση, πάντως, προκύπτει κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών (19,9%) και των εργαζομένων (12,6%), ενώ ο φόρος εισοδήματος αντιστοιχεί στο 7,7%.
Για τις οικογένειες με δύο παιδιά, όπου εργάζεται μόνο ο ένας γονιός, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε 0,73 της ποσοστιαίας μονάδας το 2016 και διαμορφώθηκε στο 38,3% του κόστους μισθοδοσίας. Στον ΟΟΣΑ, η μέση επιβάρυνση των αντίστοιχων οικογενειών μειώθηκε οριακά (0,08 της ποσοστιαίας μονάδας) στο 26,6%. Υψηλότερο φορολογικό συντελεστή από την Ελλάδα σε αυτή την κατηγορία είχαν η Γαλλία (40%), η Φινλανδία (39,2%), η Ιταλία (38,6%) και το Βέλγιο (38,6%). Τους χαμηλότερους συντελεστές είχαν η Νέα Ζηλανδία (6,2%), η Χιλή (7%), η Ιρλανδία (8,3%) και η Ελβετία (9,1%).