Λουκέτο σε 418 διευθύνσεις και τμήματα του ΕΦΚΑ!

0
81

To υπουργείο Εργασίας προχωρεί στη συρρίκνωση του «πλεονασματικού» ΕΦΚΑ προκειμένου να κάνει οικονομία.

Αποφασίστηκε να τεθεί σε ισχύ νέο οργανόγραμμα, το οποίο προβλέπει την κατάργηση 419 διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων και τμημάτων. Ως εκ τούτου καταργούνται και ισάριθμες θέσεις ευθύνης και οι επιπλέον αμοιβές που έπαιρναν διευθυντές, υποδιευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων γίνονται… καπνός. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για αθρόες μετατάξεις προσωπικού.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του φορέα έκανε αποδεκτό το νέο σχέδιο λειτουργίας του, το οποίο θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως προκύπτει από την πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης που αποκαλύπτει η «Ελευθερία του Τύπου», οι διευθύνσεις μειώνονται από 224 σε 195, ενώ οι υποδιευθύνσεις θα γίνουν είδος προς εξαφάνιση, καθώς από 31 γίνονται μόλις 3!

Μεγάλη είναι η μείωση των τμημάτων, τα οποία από 1.331 σήμερα μειώνονται σε 970. Με άλλα λόγια, μπαίνει λουκέτο σε 418 διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις και τμήματα.

Αγωνία εργαζομένων

Όσοι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ κατέχουν επιτελικές θέσεις σε υπό κατάργηση διευθύνσεις – υποδιευθύνσεις πού θα μεταφερθούν και τι αντικείμενο θα έχουν; Θα μείνουν στον ΕΦΚΑ ή θα πάρουν τον δρόμο προς άλλους φορείς; Το ίδιο ισχύει και τους τους απλούς υπαλλήλους των καταργούμενων δομών. Στην ίδια πρόταση υπογραμμίζεται πως η εξοικονόμηση πόρων θα προκύψει με δύο τρόπους: από τη μείωση των θέσεων ευθύνης και από τη στέγαση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ λόγω της μείωσης των υποδομών που θα απαιτηθούν για τον σκοπό αυτόν.

Το νέο οργανόγραμμα

Στην κορυφή της πυραμίδας του νέου οργανογράμματος θα βρίσκεται ο διοικητής του ΕΦΚΑ, ο οποίος θα περιβάλλεται από το Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, τη Διεύθυνση Διοίκησης, τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων, το ΚΕΑΟ, τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και, τέλος, από το Γραφείο Ειδικών Συμβούλων.

Κάτω από τον διοικητή βρίσκονται δύο υποδιοικητές, στους οποίους μοιράζονται οι βασικές διευθύνσεις του Υπερταμείου. Οι κάτοχοι των δύο θέσεων αναμένεται να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, καθώς θα έχουν την ευθύνη για τις πιο κομβικές διευθύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στους δύο υποδιοικητές θα υπάγονται οι Γενικές Διευθύνσεις: Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, Εισφορών, Συντάξεων, Ελέγχων, Παροχών και Υγείας, Διοικητικής Υποστήριξης – Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης, Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του ΕΦΚΑ θα έχει η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας, η οποία λογοδοτεί και θα συντονίζεται απευθείας στη διοίκηση του φορέα.