Δείτε τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη στον Δήμο Αποκορώνου

0
69

Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη μέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. 
Ο Δήμος Αποκορώνου, έχοντας υπόψη τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού» που τέθηκαν σε ισχύ, καλεί τους δημότες που έχουν πάσης φύσεως οφειλές προς το Δήμο Αποκορώνου, να προσέλθουν στα γραφεία της Ταμειακής  Υπηρεσίας του Δήμου στις Βρύσες   προκειμένου ,μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη :
Α. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με παραγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων.
Β. είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:
α/α Αριθμός δόσεων Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων
α. 2 – 24 80%
β. 25 – 48 70%
γ. 49 – 72 60%
δ. 73 – 100 50%
και υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση θα είναι μεγαλύτερη των 20,00 €.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη μέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στη Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου το αργότερο έως 30/11/2017. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά τη σχετική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες,σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή  Υπηρεσία του Δήμου Αποκορώνου, στα τηλέφωνα 28253–40313 & 2825340324 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.