Εκδόθηκε η προκήρυξη για 13 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Χανίων

0
70

Μετά από σχετική έγκριση από το ΑΣΕΠ- εκδόθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»  προκήρυξη για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 13 ατόμων 8ωρης απασχόλησης για το Γ.Ν. Χανίων και για τον Ψυχιατρικό Τομέα του Γ.Ν. Χανίων.
Η πρόσληψη των 13 αυτών ατόμων αφορά τις εξής θέσεις:
-12 θέσεις YE Προσωπικού Εστίασης – Τραπεζοκόμων και
-1 θέση ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Πλυντών Σκευών Μαγειρείων.
Η διάρκεια απασχόλησης των προσληφθέντων θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας και έως τις 31-12-2018.
Η προκήρυξη των προσλήψεων θα είναι διαθέσιμη για όσους ενδιαφέρονται από την Δευτέρα 10 Ιουλίου:
-σε ηλεκτρονική μορφή από το στο site του Γ.Ν. Χανίων (www.chania hospital.gr) και
-σε έντυπη μορφή από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Νοσοκομείου.
Οι αιτήσεις πρόσληψης μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Γ.Ν. Χανίων, ενώ η προθεσμία υποβολής τους είναι από την Δευτέρα 10 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 19 Ιουλίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.