Στο Συνεδριακό Κέντρο του ΜΑΙΧ, και στο διάστημα 4-7 Ιουλίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το 23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γεωργικών Εφαρμογών το οποίο συνδιοργανώνεται από το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με την υποστήριξη του ΓΕΩΤΕΕ.

Κεντρικό ζητούμενο των εργασιών του συνεδρίου είναι οι νέες μορφές παροχής συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό πληθυσμό ώστε να καταστεί ικανός να δημιουργήσει ή/και να αξιοποιήσει καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές με στόχο τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται επίσης νέοι τρόποι εκπαίδευσης των γεωπόνων-συμβούλων ώστε, αποκτώντας κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, να είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους γεωργούς να ανταπεξέλθουν στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά (αλλαγές πολιτικών, προστασία περιβάλλοντος, διάθεση προϊόντων, κλπ.).

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν 150 σύνεδροι από όλο τον κόσμο, θα ξεκινήσει την Τρίτη 4 Ιουλίου με συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ειδικοί (πανεπιστημιακοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών και εκπρόσωποι οργανισμών Γ.Ε.) θα συζητήσουν τις πολιτικές της ΕΕ για την καινοτομία, με έμφαση στο Μέτρο της Συνεργασίας (άρθρο 35 της ΚΑΠ, Μέτρο 16 του ΠΑΑ). Στη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν 80 εργασίες ενώ θα πραγματοποιηθούν και 4 στρογγυλά τραπέζια στα οποία θα συζητηθούν επίκαιρα θέματα και αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική.
Περισσότερες πληροφορίες
Καθ. Αλέξης Κουτσούρης
Τηλ. 28210 35080