Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς με ΕΣΠΑ

0
71

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα από την ΕΕΤΑΑ των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ανά νομό.
Στη σελίγα της ΕΕΤΑΑ μπορεί κάποιος να δει τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων δικαιολογητικών των αιτήσεων συμπληρώνοντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ εδώ
Δείτε τους προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων ανά νομό ή δήμο εδώ. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος, ανά Δήμο. Οι δυνητικά ωφελούμενοι εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος, ανά Δήμο
Θα ακολουθήσει η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων με τους δικαιούχους που θα μπορούν να στείλουν τα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς με επιδότηση ΕΣΠΑ.