ΕΦΚΑ: Έκοψε το νήμα του πενταμήνου με έσοδα 15,6 δισ. ευρώ

0
92

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, τα έξοδα ανήλθαν στα 14,9 δισ. ευρώ και το καθαρό πλεόνασμα στα 91,4 εκ. ευρώ

Μετά από πέντε μήνες λειτουργίας η οποία ξεκίνησε με συσσωρευμένα προβλήματα τεσσάρων δεκαετιών και ένα πρωτόγνωρο μπαράζ εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, ο νεοσύστατος φορέας κοινωνικής ασφάλισης κερδίζει το κρίσιμο στοίχημα των εσόδων, καθώς στο πρώτο πεντάμηνο της λειτουργίας του το νέο υπερταμείο παρουσιάζει σύνολο εσόδων 15,6 δις ευρώ και σύνολο εξόδων 14,9 δις ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου εργασίας το καθαρό πλεόνασμα του ανέρχεται στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου σε 91,4 εκ ευρώ, αντί του προϋπολογισμένου ελλείμματος 318 εκ ευρώ.
Το «ταμειακό πλεόνασμα» (πριν τις μεταβιβάσεις κονδυλίων σε άλλους οργανισμούς) του πρώτου πενταμήνου ανέρχεται σε 698,9 εκ ευρώ, αλλά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 618,5 εκ ευρώ που είναι εισπράξεις οι οποίες έγιναν από τον ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, του ΕΤΕΑΕΠ (επικούρηση – εφάπαξ) και του ΑΚΑΓΕ.
Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ αναθεωρήθηκε και έχει προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νέου ΜΠΔΣ 2018 – 2021 και το συνολικό ετήσιο προϋπολογισμένο έλλειμμα του για το τρέχον έτος είναι 765 εκ ευρώ (ν.4472/17, άρθρο 163). Αυτό το έλλειμμα των τα 765 εκ ευρώ αναγόμενο σε μηνιαία βάση αντιστοιχεί περίπου σε 63,7 εκ ευρώ, άρα σε πεντάμηνη βάση ανέρχεται σε 318,5 εκ ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρχικό προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπονταν για το 2017 συνολικό έλλειμμα 1.124.373.630 δις ευρώ για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Έσοδα μισθωτών αύξηση κατά 223 εκ ευρώ
Έσοδα μη μισθωτών – αυτοαπασχολουμένων αύξηση κατά 73 εκ ευρώ.
Έσοδα από εισφορές δημοσίου, μείωση κατά 72 εκ ευρώ.
Έσοδα από ρυθμίσεις οφειλών, αύξηση κατά 37 εκ ευρώ.
Έξοδα: Η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις ανήλθε στα 10,6 δισ ευρώ