Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

0
67

Στη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εφαρμόζεται και φέτος με πρωτοβουλία και πίστωση της Περιφέρειας Κρήτης, το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που επιβλέπεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου) .
 Καθώς το πρόβλημα των κουνουπιών αφορά την υγεία όλων και την ποιότητα της ζωής, η υπηρεσία ενημερώνει τους πολίτες για τους τρόπους αντιμετώπισής του, γεγονός που κρίνεται αναγκαίο τόσο για την αποφυγή των οχλήσεων από τα τσιμπήματα, όσο και για την προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών.
 Κρίνεται αναγκαία η συμβολή των πολιτών , στην εξουδετέρωση των ενδοοικιακών και περιοικιακών εστιών , που είναι κάθε ποσότητα στάσιμου νερού, όπως άχρηστα πηγάδια , χαντάκια, ανοικτές αποχετεύσεις , φραγμένες υδρορροές, ντεπόζιτα, βαρέλια, δεξαμενές, δοχεία και άλλα αντικείμενα, που ενδέχεται να συγκρατήσουν νερό, καθώς και οι αγωγοί αερισμού βόθρων.
  Οι εστίες εκκόλαψης πρέπει να μειωθούν , όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, με την εκκένωση των δεξαμενών και άλλων ανοικτών δοχείων, την επικάλυψη των ανοικτών φρεατίων και την απόφραξη των υδρορροών. Επιπλέον συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και προστασίας  στις εστίες που είναι αδύνατη η κατάργηση τους.
 Ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και άλλων επιχειρήσεων, έχουν την υποχρέωση να ανιχνεύουν έγκαιρα και να εξουδετερώνουν , τις εστίες που έχουν δημιουργηθεί, μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις τους.
 Με την παραπάνω ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καταπολέμηση των κουνουπιών τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά, και προς όφελος  της Δημόσιας Υγείας.
 Τηλεφώνα επικοινωνίας Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου : 2813410771 – 2813410763 – 2813410725