Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Αποκόρωνα

0
89

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 21/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
1ο Θέμα:
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη ”Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής’

(εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα:
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών “Συντήρηση-επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και λοιπών σιδηροκατασκευών στο κέντρο κοινότητας δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)
3ο Θέμα:
Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης στις παραλίες της τοπικής κοινότητας Καλυβών (δημοπρατούμενοι χώροι)

(εισηγητής: Μαυρούλης Παναγιώτης)
4ο Θέμα:
Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης στις παραλίες της δημοτικής ενότητας Γεωργιούπολης

(εισηγητής: Μαυρούλης Παναγιώτης)
5ο Θέμα:
Έγκριση μελέτης και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αποκορώνου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού

(εισηγητής: Δήμαρχος)
6ο Θέμα:
Αίτημα της “CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.” περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(εισηγητής: Νικόλαος Νικολακάκης)
7ο Θέμα:
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)
8ο Θέμα:
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για επιχορήγηση ΚΠΕ Βάμου

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
9ο Θέμα:
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
10ο Θέμα:
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)
11ο Θέμα:
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για

(α) Επιστροφή χρημάτων
(β) Μετατόπιση Στυλών ΟΤΕ
(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)
12ο Θέμα:
Έγκριση εργασιών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

(εισηγητής: Δήμαρχος)
13ο Θέμα:
Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αποκορώνου “Καλοκαίρι 2017” και σχετική ψήφιση πίστωσης

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)
14ο Θέμα:
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου στις 19/06/2017

(εισηγητής: Δήμαρχος)
15ο Θέμα:
Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Πισσαδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη

(εισηγητής: Σταύρος Σταυρουλάκης)
16ο Θέμα:
Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Μαραγκουδάκη Γεώργιο του Ανδρέα

(εισηγητής: Σταύρος Σταυρουλάκης)
17ο Θέμα:
Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Χαριτάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

(εισηγητής: Σταύρος Σταυρουλάκης)