Φράζουν τον δρόμο στους πρόσφυγες

0
59

Με βήμα ταχύ η Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενη το θέμα της ασφάλειας από τρομοκρατικές επιθέσεις, προχωρά στην εγκαθίδρυση του συστήματος ελέγχου των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών «Έξυπνα Σύνορα», που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εκδοχή του «Μεγάλου Αδελφού», πάνω στους πρόσφυγες που θέλουν να έλθουν στην πάλαι ποτέ «πολιτισμένη και ανθρωπιστική» Ευρώπη!
Την ίδια ώρα και σύμφωνα με σημερινή έκθεση του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς Μουίζνιεκς, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούνται ότι, εκτός των άλλων, εμποδίζουν παρανόμως και ενάντια στο διεθνές δίκαιο, την επανένωση των οικογενειών προσφύγων. Από εμπιστευτική έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου πληροφορούμεθα ότι:
Εν αναμονή της αύξησης των ροών των ταξιδιωτών και ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., η Επιτροπή υπέβαλε στις 6 Απριλίου 2016 μια αναθεωρημένη πρόταση για την καθιέρωση συστήματος εισόδου / εξόδου για την καταγραφή των συνόρων όλων των υπηκόων τρίτων χωρών. Στηρίζεται στη δέσμη «Έξυπνα σύνορα» που υποβλήθηκε το 2013, η οποία δεν εξασφάλισε συναίνεση μεταξύ των συννομοθετών και αποτέλεσε το αντικείμενο συμπληρωματικών τεχνικών και επιχειρησιακών μελετών που ολοκληρώθηκαν το 2015.
Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, το σημερινό σύστημα χειροκίνητης σφράγισης των διαβατηρίων θα αντικατασταθεί από την αυτοματοποίηση ορισμένων προπαρασκευαστικών διαδικασιών ελέγχου των συνόρων. Το σύστημα θα διασυνδέεται με τη βάση δεδομένων του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και θα χρησιμοποιείται από τις προξενικές αρχές και τις υπηρεσίες συνοριακών ελέγχων.
Επιπλέον, με αυτό το σύστημα, θα επιτρέπεται στις αρχές επιβολής του νόμου να περνούν από «κρισάρα» τους φιλοδοξούντες να έλθουν στην Ε.Ε. πρόσφυγες, συγκεντρώνοντας προσωπικά και άλλου είδους δεδομένα, για την πρόληψη της σοβαρής εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας.
Από τους αριθμούς που παρατίθενται στην εμπιστευτική, αυτή, έκθεση, φαίνεται πως τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν χάσει τον μπούσουλα, με τη διαχείριση του προσφυγικού και καταφεύγουν στην μέθοδο του άνευ ορίων και περιορισμών «φακελώματος», ευελπιστώντας ότι, μέχρι το 2020 θα έχουν καταφέρει με τα «Έξυπνα Σύνορα», να αφήσουν όσον το δυνατόν περισσότερους πρόσφυγες εκτός ευρωπαϊκών συνόρων.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2015, πάνω από 50 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών επισκέφθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερα από 200 εκατομμύρια πέρασαν τα σύνορα της. Αναμένεται μετά φόβου δε ότι, μέχρι το 2025 ο αριθμός των μη κοινοτικών επισκεπτών στην Ε.Ε. θα φθάσει τα 76 εκατομμύρια ανθρώπους ενώ, όπως «ομολογείται», μόνο μισό εκατομμύριο απ’ αυτούς εντοπίσθηκαν να περνούν παράνομα τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Οι αυξημένες προσφυγικές ροές πρέπει να εξετασθούν με το νέο σύστημα ασφάλειας, λέει η έκθεση και αναγνωρίζει ότι, την τριετία 2015-17, εντοπίσθηκαν σοβαρά κενά στον σχετικό διασυνοριακό έλεγχο.

Την ώρα, όμως, που σε επίπεδο Ε.Ε., φιλοδοξείται να τεθούν υπό αυστηρό έλεγχο οι ροές των προσφύγων, ακόμη και σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, με σημερινή του έκθεση ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς Μουϊζνιεκς, αναδεικνύει τις χαμένες ανθρωπιστικές αξίες της Ευρώπης, τουλάχιστον στον τομέα της αντιμετώπισης των προσφύγων!

Μη δημιουργείτε εμπόδια στην επανένωση των οικογενειών προσφύγων, «κραυγάζει» προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ο Επίτροπος, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι:

«Το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης αποτελεί βασικό μέρος του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή, το οποίο προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δικαίωμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη. Λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζουν στο σπίτι, η μόνη επιλογή τους να απολαύσουν το δικαίωμά τους στην οικογενειακή ζωή είναι να φέρουν τις οικογένειές τους στην Ευρώπη. Δυστυχώς, πολλές ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν την πρόσβαση των προσφύγων σε αυτό το δικαίωμα μέσω περιοριστικών μέτρων που είναι άδικα, παράνομα και προκαλούν τεράστιες δυσκολίες για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους».

Στην έκθεση του ο Επίτροπος, αναφέρεται σε συγκεκριμένες εθνικές περιπτώσεις όπου έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα, όπως οι υπερβολικά μεγάλες περίοδοι αναμονής πριν να επιτραπεί η υποβολή αίτηση οικογενειακής επανένωσης, οι διακρίσεις μεταξύ προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ο περιορισμός του καθεστώτος διαμονής και η υπερβολική χρήση του λήψης του DNA και άλλων βιομετρικών δεδομένων των προσφύγων, που έχουν καταντήσει ρουτίνα.

Για την αντιμετώπιση της απάνθρωπης, όπως την χαρακτηρίζει, κατάστασης, ο Επίτροπος διατυπώνει, προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ούτε μία, ούτε δύο αλλά 36 συστάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Η έγκριση νόμων και η εφαρμογή πολιτικών που θα υποστηρίζουν το δικαίωμα επανένωσης των οικογενειών των προσφύγων.
Η διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής επανένωσης των οικογενειών σε συνδυασμό με την άρση των πρακτικών και οικονομικών φραγμών στις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης.
Η διεύρυνση του ορισμού της οικογένειας και η αύξηση της προστασίας των παιδιών.
…και δίνοντας την ανθρωπιστική διάσταση του προβλήματος της μη επανένωσης των οικογενειών προσφύγων, ο Επίτροπος Μουϊζνιεκς καταλήγει:

«Όταν οι πρόσφυγες παραμένουν χωρισμένοι από τις οικογένειές τους λόγω περιοριστικών πολιτικών, αυτό συχνά προκαλεί άγχος, άγχος και κατάθλιψη, που παρεμποδίζουν τις προσπάθειες του πρόσφυγα να ενταχθεί επιτυχώς στη νέα του χώρα. Επίσης, τα μέλη της οικογένειας που παραμένουν πίσω μπορούν να κάνουν επικίνδυνες, παράτυπες διαδρομές στην Ευρώπη, που πέφτουν στα χέρια των λαθρεμπόρων και διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα, εάν δεν υπάρχουν πολιτικές δίκαιης επανένωσης».