Το Ελεγκτικό βάζει μπουρλότο στην τροπολογία για το πάγωμα των συντάξεων

0
73

Φαρμάκι στάζει η Έκθεση του Ε.Σ. που συνοδεύει την τροπολογία, με την οποία η κυβέρνηση επεκτείνει ως το 2023 το «πάγωμα» των συντάξεων, με προσδοκώμενο όφελος όχι 90 εκατ. ευρώ όπως διέρρεαν χθες κυβερνητικές πηγές, αλλά 250 εκατ. ευρώ!

Το πρώτο «καρφί» στοχεύει στην αλλαγή της διάταξης, που ψηφίστηκε μόλις το Μάιο και προέβλεπε το «πάγωμα» των συντάξεων ως το τέλος του 2021, δηλαδή ως το τέλος του Μεσοπρόθεσμου. «Η προτεινόμενη δεύτερη μετάθεση της έναρξης εφαρμογής των έννομων αποτελεσμάτων της διάταξης σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της προηγούμενης τροποποιητικής διάταξης, καταδεικνύει τόσο την αστοχία της προηγούμενης ρύθμισης όσο και την έλλειψη ενός σταθερού και μακρόπνοου σχεδιασμού αναφορικά με τις καταβαλλόμενες από το Δημόσιο συντάξεις» τονίζει χαρακτηριστικά η Έκθεση, βάζοντας στη συνέχεια στο στόχαστρο την ανεπαρκή αιτιολόγηση της νέας αλλαγής.
«Στην οικεία αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την υπό τροποποίηση διάταξη δεν αιτιολογείται επαρκώς η συγκεκριμένη χρονική μετάθεση, καθώς και οι επιπτώσεις της επί της βαρυνόμενης κατηγορίας πολιτών», είναι η συγκεκριμένη αιχμή, ενώ σημειώνεται ότι η εξοικονόμηση των 250 εκατ. ευρώ προς διάθεση τους για μέτρα κοινωνικής προστασίας δεν δικαιολογεί την αντίστοιχη αθροιστική παρέμβαση στη συνταξιοδοτική δαπάνη της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών έναντι άλλων εναλλακτικών επιλογών.
Ενστάσεις εγείρει το ΕΣ και για το χρονικό ορίζοντα του «ξεπαγώματος», καθώς επισημαίνει ότι «η νέα αυτή παρέκταση της έναρξης εφαρμογής της διάταξης σε απώτερο χρονικό σημείο (ήτοι πλέον της πενταετίας) καθιστά αδύνατη τη διατύπωση ασφαλούς εκτίμησης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου αναφορικώς με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την οικονομική δυνατότητα της επιβαρυνόμενης κατηγορίας συνταξιούχων», παραπέμποντας στην ανάλογη κριτική της Ολομέλειας στις 8 Μαΐου.