Ο νέος πρόεδρος και το Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου δυτικής Κρήτης

0
67

Όλα τα ονόματα όπως συγκροτήθηκε το Δ.Σ
Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοίκηση  του  15ου  Περιφερειακού Τμήματος  Δυτικής Κρήτης  του Ο.Ε.Ε., που  προέκυψε  από  τις επαναληπτικές  εκλογές  της 14ης  Μαϊου 2017.
Με την υπ’ αριθμ. 1η/ 08/06/2017 Πράξη της Τοπικής διοίκησης, η σύνθεση της νέας Τοπικής  Διοίκησης έχει ως εξής :
Πρόεδρος:Πετσετάκης Παντελής        
Αντιπρόεδρος: Λενταράκης  Βασίλειος            
Γ. Γραμματέας:Σημανδηράκης Παναγιώτης
Οικ. Επόπτης: Χαριτάκης Ιωάννης  
Μέλη : Βλαμάκη Ελένη
           Ουρανός Εμμανουήλ
           Τσιριντουλάκης Ανδρέας