Προκηρύχτηκε διαγωνισμός για σταθμό επιβατών στο λιμάνι της Σούδας

0
116

Θα δοθούν τρία χρηματικά βραβεία στις καλύτερες αρχιτεκτονικές προτάσεις – Ο συνολικός προυπολογισμός για την πλήρη μελέτη φτάνει στα 420.000 ευρώ
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων μελετών για το έργο “Σταθμός επιβατών λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση φάση”
Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη σκοπός του διαγωνισμού είναι διερεύνηση και αποσαφήνιση των παρεμβάσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, με σκοπό την δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά αξιόλογου πρώτου τμήματος του Σταθμού Επιβατών του λιμένα της Σούδας, το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο την ακτοπλοΐα όσο και την κρουαζιέρα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί αφενός αυτόνομα και αφετέρου να είναι δυνατή η μελλοντική επέκταση του στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Επικαιροποιημένο Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμένα Σούδας.
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε το υπό κατασκευή πρώτο τμήμα του “Σταθμού Επιβατών Λ. Σούδας-Ενδιάμεση Φάση”, να εντάσσεται στο συνολικό μελλοντικό σχεδιασμό, με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις.
Η επίτευξη του στόχου αυτού θα συμβάλλει στην προβολή του πολυδιάστατου χαρακτήρα του λιμένα, στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του και στην αισθητική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του λιμένα ως πύλης εισόδου της, από την πρώτη – ενδιάμεση φάση της κατασκευής του Επιβατικού Σταθμού.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μελέτη της κατασκευής του πρώτου τμήματος Σταθμού Επιβατών Λιμένα Σούδας, εμβαδού 1.500m2 περίπου, το οποίο θα αποτελεί αυτόνομο και πλήρως λειτουργικό κτίριο και ταυτόχρονα θα πρέπει να εντάσσεται αρμονικά χωρίς ιδιαίτερες επεμβάσεις στο υπό μελλοντική διαμόρφωση συνολικό κτίριο. Το κτίριο του Σταθμού Επιβατών τόσο κατά την κατασκευή του στο πρώτο τμήμα, όσο και στην μελλοντική του ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελέσει πρωτότυπη σύνθεση και τοπόσημο στην περιοχή του λιμένα. Επιπλέον θα προβλεφθούν στέγαστρα 170,00m2 για Intra Schengen και 250,00m2 Extra Schengen, ήτοι 420,00m2.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 14 – 09 – 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Θα απονεμηθούν 3 χρηματικά βραβεία ως ακολούθως προ ΦΠΑ:

Για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης θα συναφθεί δημόσια σύμβαση με τον πρώτο βραβευόμενο, ποσού 420.000 € συμπεριλαμβανομένων: α) του ποσού απροβλέπτων 15% (σύμφωνα με την παρ. 8α του Άρθρου 93 του Ν. 4412/2016), β) ΦΠΑ 24% και στρογγύλλευσης 2.190,36€.