Ο Δήμος Απόκορώνου συμμετέχει στην εκστρατεία “ Καθαρίστε τη Μεσόγειο” 

0
73

Ο Δήμος Αποκορώνου, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου και τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου συμμετέχουν στην εκστρατεία 
“ Καθαρίστε τη Μεσόγειο” 
“Καλούμε όλο το κόσμο να συμμετάσχει εθελοντικά στους καθαρισμούς που έχουν ως βασικό σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή πολιτών και τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη της ρύπανσης ακτών και φυσικών περιοχών με απορρίμματα. Ο καθαρισμός θα γίνει στις παραλίες των Καλυβών Μαϊστράλι-Ξυδάς, στην Γεωργιούπολη από Αγ. Νικόλαο έως το ξενοδοχείο Pilot & στην παραλία της Αλμυρίδας.
Το πρόγραμμα των καθαρισμών των παραλιών έχει ως ακολούθως:
Τετάρτη 17 Μαΐου    Καθαρισμός παραλίας Κουρνά
Εθελοντική συμμετοχή από το Δημοτικό σχολείο Κουρνά      ώρα 10.00 – 12.00
Τετάρτη 17 Μαΐου    Καθαρισμός παραλίας Μαϊστράλι -Ξυδά
Εθελοντική συμμετοχή από το Δημοτικό σχολείο Καλυβών     Ώρα 10.00- 12.00
Πέμπτη  01 Ιουνίου    Καθαρισμός παραλίας Αλμυρίδας
Εθελοντική συμμετοχή από το Δημοτικό σχολείο Βάμου     Ώρα 10.00-12.00
Πέμπτη 01 Ιουνίου    Καθαρισμός παραλίας Γεωργιούπολης ( Άγιος Νικόλαος- ξενοδοχείο PILOT )
Εθελοντική συμμετοχή από τα Δημοτικά σχολεία Βρυσών και Γεωργιούπολης    ώρα  10.00-12.00