Η Προοδευτική Δημ. Συνεργασία πρώτη στις εκλογές του ΟΕΕ Δυτ. Κρήτης

0
92

Με μειωμένη συμμετοχή  συγκριτικά με τις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες για τον κλάδο των οικονομολόγων, επαναληπτικές εκλογές στο Παράρτημα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Τα ανεπίσημα αποτελέσματα από τις κάλπες σε Χανιά και Ρέθυμνο για την Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Δυτ. Κρήτης έχουν ως εξής:
Ψήφισαν: 499 (408 Χανιά + 91 Ρέθυμνο)
Άκυρα: 4 (3 Χανιά + 1 Ρέθυμνο)
Έγκυρα: 495
Έλαβαν:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο.) : 249 ψήφοι – 50,3% (206 Χανιά + 43 Ρέθυμνο) – 3 έδρες
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΚΙΟΕ) : 190 ψήφοι – 38,4% (148 Χανιά + 42 Ρέθυμνο) – 3 έδρες
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 40 ψήφοι – 8,08% (37 Χανιά και 3 Ρέθυμνο) – 1 έδρα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΔΠΚ-Ο) : 16 ψήφοι – 3,2% (14 Χανιά + 2 Ρέθυμνο)
Υπενθυμίζεται πως στις εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου, τα αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν:
Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.): 248 ψήφοι (211 Χ + 37 Ρ) – 3 έδρες 
Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων: (Α.ΚΙ.Ο.Ε) 210 ψήφοι (153 Χ + 57 Ρ) – 3 έδρες
Αγωνιστική Παρέμβαση Οικονομολόγων Λογιστών – Διαδικτυακής Ομάδας: 59 ψήφοι (55 Χ + 4 Ρ) – 1 έδρα 
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.-Ο): 18 ψήφοι (17 Χ + 1 Ρ)
Να σημειωθεί πως οι επαναληπτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν καθώς δεν έγινε δυνατός ο σχηματισμός διοίκησης μετά τις πρώτες εκλογές.