Συνεργασία Δήμου Αποκορώνου – Περιφέρειας Κρήτης για 2 σημαντικά έργα

0
71

Στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης προχωρούν ο Δήμος Αποκορώνου και η Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των έργων «Υδρευση του ανατολικού τμήματος Δημοτικής Ενότητας Βάμου Αποκορώνου με νερά γεωτρήσεων στην περιοχή Βρυσών» και «Ύδρευση αστικής – τουριστικής περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό Δήμου Αποκορώνου με νερά υδρογεωτρήσεων», από τον κύριο του έργου (Δήμος Αποκορώνου) στον φορέα υλοποίησης (Περιφέρεια Κρήτης).
Αυτό αποφασίστηκε σε αντίστοιχες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, τη Δευτέρα 8/5/2017 και την Πέμπτη 11/5/2017.
Επίσης αποφασίστηκε η έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με Κωδικό ΕΤΠΑ-24 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης, για την ένταξη και χρηματοδότηση των δύο έργων στα πλαίσια του Άξονα Θεματικής Προτεραιότητας 2, «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».
Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα ύδρευσης με μεγάλη αναπτυξιακή και περιβαλλοντική διάσταση, τις μελέτες των οποίων ανέθεσε και «ωρίμασε» ο Δήμος Αποκορώνου την τελευταία διετία.
Το έργο ύδρευσης ανατολικού τμήματος της Δημοτικής Ενότητας Βάμου, αφορά στην κατασκευή βαρυτικών και καταθλιπτικών δικτύων μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού συνολικού μήκους 8.859 μέτρων από την περιοχή των Βρυσών προς την περιοχή του οικισμού Βάμου, μετά της κατασκευής δύο (2) νέων αντλιοστασίων, της προμήθειας και τοποθέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού στα δύο (2) νέα αντλιοστάσια αλλά και σε τρίτο που είναι ήδη κατασκευασμένο και των έργων εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης του νέου δικτύου με υφιστάμενη δεξαμενή (υψηλή Βάμου). Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.623.480 ευρώ, επιλύει πλήρως το πρόβλημα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών συνυπολογίζοντας και τις μελλοντικές ανάγκης της αναπτυσσόμενης περιοχής. Παράλληλα έχει πολύ θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς μειώνει την ανάγκη μεταφοράς νερού από τις πηγές των Αρμένων οι οποίες σήμερα δέχονται μεγάλη πίεση την θερινή περίοδο.
Το έργο ύδρευσης της περιοχής από Γεωργιούπολη έως Καβρό, αφορά στην κατασκευή νέων δικτύων μεταφοράς και διανομής νερού ύδρευσης συνολικού μήκους 9.328 μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της ύδρευσης στην παραλιακή τουριστική – αστική ζώνη μέσω της αξιοποίησης του σημαντικού πλεονάσματος νερού από γεωτρήσεις. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.798.000 ευρώ, καλύπτει τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές υδρευτικές ανάγκες μιας περιοχής που παρουσιάζει ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και απαιτεί πλήρη επάρκεια ποιοτικού νερού. Με την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη μείωση (έως και μηδενισμός) των αντλούμενων σήμερα ποσοτήτων νερού για την ύδρευση της περιοχής από την περιβαλλοντικά ευαίσθητη λίμνη Κουρνά.
Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνέχεια της υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αποκορώνου, αναλαμβάνει να είναι να είναι ο φορέας υποβολής στο ΕΣΠΑ και υλοποίησης των δύο πολύ σημαντικών αυτών έργων με επιβλέπουσα υπηρεσία τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Αντιπεριφέρειας Χανίων.