Αντίθετες στην ΕΣΔΑ οι περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων από το 2019

0
65

Αντίθετες στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι οι περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων κατά 18% από το 2019, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Tο ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη ότι κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί ενός σχεδίου νόμου δημοσιονομικού ενδιαφέροντος για περικοπές μετά από δύο χρόνια, χωρίς αναλογιστική μελέτη, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει γνωμοδοτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, ωστόσο όπως αναφέρουν οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπάρχουν στην αιτιολογική έκθεση επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν και να καθιστούν αναγκαίες και άλλες περικοπές συντάξεων.