Απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης: “Ξενοδοχείο τα κτήρια στον λόφο Καστέλλι”

0
31

Ομόφωνη ήταν τελικά η απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα κτήρια στον λόφο Καστέλλι. 

Με ομόφωνη απόφαση του, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης γνωμοδότησε να μετατραπεί το κτήριο σε ξενοδοχείο.

Μάλιστα σε ένα μακροσκελές κείμενο αιτιολογεί την απόφαση της Συγκλήτου, κάνοντας ιστορική αναδρομή και αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σε περίπτωση μονομερούς και αναίτιας καταγγελίας της σύμβασης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ελλοχεύει κίνδυνος υποβολής αγωγών για υπέρογκα ποσά (εκτελεσθείσες δαπάνες και διαφυγόντα κέρδη) εκ μέρους του επενδυτή. Καταλήγει τέλος στην άποψη ότι οι επιπτώσεις της υφιστάμενης έντασης επηρεάζουν τους στόχους και τις προοπτικές του ιδρύματος.

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης:

“Ομόφωνη Απόφαση της Έκτακτης 536ης/17.09.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου για το Κτιριακό Συγκρότημα του Πολυτεχνείου Κρήτης στον Λόφο Καστέλλι.

Ιστορικό

Μετά την ίδρυση του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.), ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την ανάπτυξή του μέσα στον αστικό ιστό της Πόλης των Χανίων. Για τον λόγο αυτό, με ενέργειες της τότε Διοικούσας Επιτροπής και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταβιβάστηκε η κυριότητα του κτιριακού συγκροτήματος στον λόφο Καστέλλι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Επίσης, αγοράστηκε και η Γαλλική Σχολή από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας. Παράλληλα, παραχωρήθηκε στο Π.Κ. από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) το πρώην στρατόπεδο Χατζηδάκη στην Χαλέπα, ενώ συζητήθηκε η παραχώρηση του Μεγάλου Αρσεναλίου από ιδιωτική φιλανθρωπική οργάνωση. Το 1984 με την έλευση των πρώτων φοιτητών και καθηγητών τα κτίρια στον λόφο Καστέλλι και η Γαλλική Σχολή χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Π.Κ., ενώ οι Διοικητικές Υπηρεσίες ευρίσκοντο σε ενοικιασμένο κτίριο στο κέντρο της πόλης.

Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής για τη δημιουργία Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι μετέβαλε τον αρχικό κτιριολογικό σχεδιασμό. Το Στρατόπεδο Χατζηδάκη επεστράφη στην Κ.Ε.Δ., ενώ το Πολυτεχνείο στήριξε την παραχώρηση του Μεγάλου Αρσεναλίου στον Δήμο Χανίων. Στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Χατζηδάκη κατασκευάστηκε αργότερα το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το Μεγάλο Αρσενάλι παραχωρήθηκε στον Δήμο και αποκαταστάθηκε δημιουργώντας το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Το Πολυτεχνείο κράτησε μόνο τα περιουσιακά του στοιχεία που είχε αποκτήσει. Με τη μεταφορά των Σχολών και των εκπαιδευτικών/ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Πολυτεχνειούπολη, το κτιριακό συγκρότημα στον λόφο Καστέλλι (V Μεραρχία, Στρατώνες, Παλαιές Φυλακές) χρησιμοποιήθηκε ως η έδρα των Διοικητικών Υπηρεσιών, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και της Πρυτανείας.

Μετά από χρήση αρκετών ετών διαπιστώθηκε τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία του Π.Κ., όσο και από το Εργαστήριο Μηχανικής του Π.Κ. ότι το κτίριο της V Μεραρχίας είχε σοβαρά προβλήματα στατικότητας με αποτέλεσμα να υφίσταται υψηλός κίνδυνος κατάρρευσης σε περίπτωση σεισμού. Εκρίθη ότι ήταν επιτακτική ανάγκη η όσο πιο γρήγορη εκπόνηση ειδικής τεχνικής μελέτης και ακολούθως η αποκατάσταση του κτιρίου. Για λόγους ασφαλείας οι υπηρεσίες του ιδρύματος και το προσωπικό που ήταν στο κτίριο της V Μεραρχίας μεταφέρθηκαν στο παρακείμενο συγκρότημα Στρατώνα/Φυλακών. Το 2002 ανατίθεται η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης, κόστους 770.000 Ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2004 ομάδα νεαρών ατόμων κατέλαβε το κτίριο της V Μεραρχίας. Επιτροπή του Π.Κ. μετέβη στο κτίριο, τους εξήγησε την επικίνδυνη κατάσταση του κτιρίου, καθώς και τα σχέδια για αποκατάσταση και ζήτησε την εκκένωση του κτιρίου. Όπως ανέφεραν τα μέλη της επιτροπής στην 182/25-6-2004 συνεδρίαση της Συγκλήτου, υπήρξε άρνηση από πλευράς των καταληψιών να εκκενώσουν το κτίριο. Η Σύγκλητος, αναγνωρίζοντας τα θέματα ασφαλείας και την ανάγκη αποκατάστασης του κτιρίου, δεν επιθυμούσε τη βίαιη εκκένωση του κτιρίου, θεωρώντας ότι με την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης και την ανάθεση της εργολαβίας αποκατάστασης, το κτίριο θα διατίθετο για έναρξη εργασιών.

Καθώς η τεχνική μελέτη αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί, το έργο της αποκατάστασης εντάσσεται για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και κατόπιν των σχετικών αδειοδοτήσεων, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων Ευρώ, προκηρύσσεται. Στην 305/16-7-2010 συνεδρίαση της Συγκλήτου ανακηρύσσεται ως μειοδότης για ανάληψη της εργολαβίας αποκατάστασης του κτιρίου της V Μεραρχίας η τεχνική εταιρεία «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ» με έκπτωση 47%. Ο φάκελος του διαγωνισμού αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το υπ’ αριθ. 62948/28-12-2010 έγγραφό του, εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση του κτιρίου της πρώην V Μεραρχίας» ανάμεσα στο Π.Κ. και τη μειοδοτούσα τεχνική εταιρεία.

Η νέα Διοίκηση του Π.Κ. δημιουργεί μία επιτροπή από τους Προέδρους των Τμημάτων, η οποία συναντάται με τα μέλη της κατάληψης, που αυτοαποκαλείται ROSA NERA, τους εξηγεί ότι το κτίριο πρέπει να παραδοθεί στο Π.Κ. για να αποκατασταθεί, με ενδεχόμενη χρήση την εγκατάσταση της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Παράλληλα, οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των Τμημάτων του Π.Κ. με αποφάσεις τους ζητούν τον τερματισμό της κατάληψης και την επιστροφή του κτιρίου στο Π.Κ. Όπως αναφέρουν τα μέλη της επιτροπής στην 317/13-5-2011 συνεδρίαση της Συγκλήτου, τα μέλη της κατάληψης αρνούνται να αποχωρήσουν και να παραδώσουν το κτίριο. Η Σύγκλητος του Π.Κ., θεωρώντας ότι τα προβλήματα καταλήψεων είναι προβλήματα όλης της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και μη επιθυμώντας την εμπλοκή αστυνομικών δυνάμεων, αναγνωρίζει αδυναμία επιστροφής του κτιρίου. Η σύμβαση με την εργοληπτική εταιρεία δεν υπογράφεται, τα εγκεκριμένα κονδύλια χάνονται, το κτίριο δεν αποκαθίσταται. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάληψης, το Πολυτεχνείο πλήρωνε κανονικά τον λογαριασμό ρεύματος και ύδρευσης για το κτίριο της V Μεραρχίας, ακόμη και όταν οι Διοικητικές Υπηρεσίες, ο ΕΛΚΕ και η Πρυτανεία μετακόμισαν πλήρως στην Πολυτεχνειούπολη.

Οι φθορές και τα στατικά προβλήματα του κτιρίου, όμως, επιδεινώνονται. Με μια σειρά εγγράφων διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν επιτακτικά από το Πολυτεχνείο Κρήτης την άμεση αποκατάσταση του κτιρίου:

 • Έκθεση επικινδυνότητας – Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Χανίων (12810/8-3-2016)
 • Έκθεση επικινδυνότητας – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης (406/31-3-2016)
 • Έγγραφο επικινδυνότητας – Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων (1256/28-3-2016)
 • Συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 41 του Ν. 3028/2002 για το κτίριο της V Μεραρχίας – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης (1452/13-6-2016)
 • Σύγκληση Επιτροπής για αυτοψία στο κτίριο της V Μεραρχίας – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης (96028/23-3-2017)
 • Εντολή εργασιών άρσης ετοιμορροπίας – Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης (1367/3-7-2017)
 • Έγγραφο για διαρροή ακαθάρτων υδάτων – ΔΕΥΑ Χανίων (6889/7-9-2017)

Παράλληλα, η οικονομική κρίση επιφέρει μεγάλη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων σε όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών μειώνονται από 3,5 εκατομμύρια Ευρώ το 2010 σε 1,2 εκατομμύρια Ευρώ το 2017.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, ήτοι αδυναμία παραλαβής του κτιρίου της V Μεραρχίας, έλλειψη οικονομικών πόρων και πιέσεων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, η διοίκηση του Π.Κ. προχώρησε σε δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του συγκροτήματος των τριών ακινήτων στο λόφο Καστέλλι. Στην ανοικτή πρόσκληση δεν υπήρξε προσδιορισμός χρήσης, αλλά ήταν υποχρέωση των ενδιαφερομένων να προτείνουν χρήση. Υπεβλήθησαν πέντε (5) επενδυτικές προτάσεις, όλες στην κατεύθυνση της αξιοποίησης του κτιριακού συγκροτήματος ως ξενοδοχειακή-τουριστική μονάδα. Ακολούθησε δεύτερη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν λεπτομερή μελέτη με αρχιτεκτονικά σχέδια και οικονομική προσφορά. Υπεβλήθησαν δύο (2) επενδυτικές προτάσεις και επιλέχθηκε η πλέον συμφέρουσα.

Η τελική μορφή της σύμβασης, την οποία απεδέχθη το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης» (ΕΑΔΙΠ), ήρθε προς τελική έγκριση στη Σύγκλητο του Π.Κ., η οποία υπέχει θέση Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΔΙΠ, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις 4-8-2017 και υπογράφηκε η σύμβαση. Διευκρινιστικά, όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν αντίστοιχες εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται και αξιοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία των Πανεπιστημίων που δεν χρησιμοποιούνται για διδασκαλία και έρευνα.

Στα βασικά σημεία της σύμβασης περιλαμβάνονται και τα εξής:

 • Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 25 έτη με περίοδο χάριτος (μη καταβολή ενοικίων, αλλά καταβολή εγγύησης) για τα 3 πρώτα έτη.
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα εισπράξει ως μίσθωμα (ενοίκιο) στο διάστημα αυτό 8,75 εκατομμύρια Ευρώ (κατά μέσο όρο 350.000 Ευρώ κατ’ έτος).
 • Η μισθώτρια εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών αποκατάστασης και λειτουργίας, τηρώντας τις προδιαγραφές και περιορισμούς που θα ορίζουν οι αρμόδιες αρχές (π.χ. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Πολεοδομία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης).
 • Η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να επιτρέπει σε συγκεκριμένους χώρους την πρόσβαση στο κοινό χωρίς αντίτιμο.
 • Η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας για συνέδρια ή επισκέπτες του Πολυτεχνείου Κρήτης σε χαμηλότερες τιμές.
 • Με τη λήξη των 25 ετών, τα κτίρια θα επανέλθουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε πλήρως αποκαταστημένη μορφή.

Φοιτητική Μέριμνα

Η οικονομική κρίση είχε δυσανάλογα δυσμενείς επιπτώσεις στα Ελληνικά πανεπιστήμια. Όπως κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει η Σύνοδος Πρυτάνεων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν οι κρατικές επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια κατά 60%, ενώ θέσεις καθηγητών που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης ή αποχώρησης αναπληρώθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό. Η δυνατότητα των πανεπιστημίων να αντικαταστήσουν παλαιό και μη λειτουργικό επιστημονικό εξοπλισμό είναι περιορισμένη, ενώ οι ανάγκες για παροχή υπηρεσιών μέριμνας σε φοιτητές, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, πολλαπλασιάστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, στο Π.Κ. κατεβλήθησαν μεγάλες προσπάθειες για αύξηση των παροχών μέριμνας προς τους φοιτητές μας. Συγκεκριμένα:

Με το κτιριολογικό πρόγραμμα της Φοιτητικής Εστίας, ο διαθέσιμος αριθμός κλινών αυξήθηκε από 76 που ήταν έως το 2018, σε 135 το 2019, σε 210 το παρόν ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και θα φθάσουν τις 300 μέσα στο 2021. Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν λαμβάνει επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες των Εστιών, οι οποίες καλύπτονται από ιδίους πόρους. Οι φοιτητές που διαμένουν στην Εστία δωρεάν δεν πληρώνουν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (ηλεκτρικό ρεύμα, κλιματισμός, ζεστό νερό, τηλέφωνο, ενσύρματο και ασύρματο internet υψηλής ταχύτητας).
Ας σημειωθεί ότι φοιτητές που δεν διαμένουν στην Εστία μπορούν να κάνουν αίτηση στο Υπουργείο και να λάβουν το κρατικό στεγαστικό επίδομα (1.000 Ευρώ ανά έτος), εφ’ όσον πληρούν τα εισοδηματικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Περισσότεροι από πεντακόσιοι (500) φοιτητές του Π.Κ. λαμβάνουν το επίδομα αυτό κατ’ έτος. Πάγια θέση των πανεπιστημίων είναι το επίδομα αυτό να αυξηθεί και να διευρυνθούν τα κριτήρια παροχής του από το κράτος.
Οι φοιτητές που διαμένουν εκτός Πολυτεχνειούπολης έχουν δωρεάν πρόσβαση στο internet από το σπίτι τους μέσω ειδικών κεραιών που τους χορηγεί δωρεάν το Π.Κ. και με τις οποίες συνδέονται στο δίκτυο του Π.Κ. (πρόγραμμα [email protected]). Οι δαπάνες καλύπτονται αποκλειστικά από πόρους του Π.Κ.
Σε ό,τι αφορά τη σίτιση των φοιτητών, η επιχορήγηση των πανεπιστημίων καλύπτει έναν συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών με ημερήσιο σιτηρέσιο 1,80€  ανά ημέρα (για την κάλυψη δύο πλήρων γευμάτων!). Για το Π.Κ. ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών (που σιτίζονται δωρεάν) είναι καθορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας σε 800. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει αυξήσει τον αριθμό των δικαιούχων φοιτητών σε 1.700, ώστε να καλύπτονται όλοι οι φοιτητές που ικανοποιούν τα κριτήρια σίτισης, ενώ οι επιλογές των γευμάτων σε ημερήσια βάση είναι πολλαπλές. Φοιτητές και προσωπικό που δεν είναι δικαιούχοι μπορούν να έχουν ένα πλήρες γεύμα ή δείπνο με πολύ μικρό αντίτιμο. Οι απαιτούμενες επιπρόσθετες δαπάνες για τις παροχές σίτισης σε αυτό το επίπεδο καλύπτονται αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Π.Κ.
Το Π.Κ. παρέχει στους φοιτητές του υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, υπηρεσίες συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας, ενώ προάγει τον εθελοντισμό και ενισχύει πολιτιστικές ομάδες (Ραδιοφωνικός Σταθμός Π.Κ. «Ράδιο Ένταση», Ιστιοπλοϊκή Ομάδα Π.Κ., Ομάδα TUC Eco Racing, Ομάδα χορού «Χοροτεχνείο», Θεατρική ομάδα, Περιβαλλοντική Ομάδα, Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών, Ρομποτική Ομάδα «Κουρήτες», Σκακιστική Ομάδα, κ.α.).

Σημερινή Κατάσταση

Η παρούσα Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, αφού άκουσε τις απόψεις του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών, εξέτασε τις απόψεις των επιμέρους φοιτητικών παρατάξεων, μελέτησε τις διάφορες προτάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί είτε από πολιτικούς/κοινωνικούς φορείς ή από ιδιώτες, αλλά και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Κ., διαπίστωσε τα εξής:

Η υφιστάμενη σύμβαση ανάμεσα στην ΕΑΔΙΠ του Π.Κ. και τη μισθώτρια εταιρεία δεν μπορεί να καταγγελθεί μονομερώς από το Πολυτεχνείο Κρήτης, εφόσον η μισθώτρια εταιρεία εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις (π.χ. καταβολή των μισθωμάτων). Ήδη το Π.Κ. έχει αρχίσει να λαμβάνει τα πρώτα μισθώματα για την ενοικίαση των κτιρίων.

Σε περίπτωση μονομερούς και αναίτιας καταγγελίας της σύμβασης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ελλοχεύει κίνδυνος υποβολής αγωγών για υπέρογκα ποσά (εκτελεσθείσες δαπάνες και διαφυγόντα κέρδη) εκ μέρους του επενδυτή. Η Νομική Υπηρεσία του Π.Κ. γνωμοδοτεί εναντίον της μονομερούς και αναίτιας καταγγελίας της σύμβασης από την πλευρά του Π.Κ.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει στην ιδιοκτησία του και άλλα εμβληματικά κτίρια, για τα οποία έχει καταρτίσει σχέδιο αποκατάστασης και αξιοποίησής τους προς όφελος του Π.Κ. και της τοπικής κοινωνίας:

Το κτίριο της πρώην Γαλλικής Σχολής στη Χαλέπα έχει αποφασιστεί να γίνει Εκθετήριο Συλλογών Λαογραφίας και Εξέλιξης της Τεχνολογίας μαζί με ένα μικρό Συνεδριακό Κέντρο. Θα στεγάσει τις λαογραφικές συλλογές Φραντζεσκάκη (κληροδοτήθηκε στο Π.Κ.) και της ΙΛΑΕΚ, καθώς και άλλων ιδιωτών που θα ήθελαν να δωρίσουν συλλογές ή αντικείμενα. Έχει ήδη εκπονηθεί και παρουσιαστεί δημόσια η Μουσειολογική Μελέτη, ενώ έχει υποβληθεί πρόταση προς την Περιφέρεια Κρήτης για χρηματοδότηση της Μελέτης Εφαρμογής.
Το κτίριο Παπαδόπετρου αποκαθίσταται με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Π.Κ. και μέσα στο επόμενο έτος θα αποδοθεί στο Π.Κ. προς χρήση.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί η συμβολή του Π.Κ. στην ανάληψη της μελέτης αποκατάστασης των Νεωρίων σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και της μελέτης αποκατάστασης της Ιερατικής Σχολής Κρήτης στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων πάλι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα καλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας με μεγάλη αναγνωρισιμότητα διεθνώς. Περίπου 6.000 απόφοιτοι μηχανικοί κάνουν επαγγελματική καριέρα με επιτυχία στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ετήσιες εισροές στην τοπική οικονομία εξαιτίας της ύπαρξης του Π.Κ. εκτιμώνται σε περίπου 40 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ το Π.Κ. απασχολεί πάνω από 350 άτομα σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης ως εκπαιδευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, και περί τους 300 συμβασιούχους ερευνητές που πληρώνονται από ερευνητικά έργα.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό δημόσιο ίδρυμα και τα διοικητικά του όργανα οφείλουν να ακολουθούν τη νομοθεσία και τις νομικές υποχρεώσεις. Οι επιπτώσεις της υφιστάμενης έντασης επηρεάζουν τους στόχους και τις προοπτικές του ιδρύματος. Η ένταση αυτή αποτρέπει την επικέντρωση σε πραγματικά ακαδημαϊκούς στόχους, όπως η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, η ανάπτυξη νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η ανάπτυξη του κτιριολογικού προγράμματος και των επιστημονικών υποδομών, η καινοτομία και η διεθνοποίηση.

Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης, 17 Σεπτεμβρίου 2020″