Η βροχή και το χιόνι στις 3 κακοκαιρίες που «χτύπησαν» την Κρήτη

0
27

Σε διάστημα 45 ημερών, από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019, τρεις πολύ ισχυρές κακοκαιρίες επηρέασαν τη χώρα μας, και στις τρεις περιπτώσεις η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των πιο ισχυρών φαινομένων.

Ας δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά των τριών κακοκαιριών, της Χιόνης (12-17/02/2019) της Ωκεανίδας(23-26/02/2019) αλλά και της πλέον πρόσφατης (χωρίς όνομα) του τριημέρου 28-30/03/2019.

• Και στις τρεις κακοκαιρίες η γενική μετεωρολογική εικόνα χαρακτηριζόταν από έναν εκτεταμένο αντικυκλώνα (σύστημα υψηλών πιέσεων) στη Δυτική Ευρώπη, ενώ βαρομετρικά χαμηλά είχαν δημιουργηθεί στη Μεσόγειο κινούμενα στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1Οι τροχιές και των 3 βαρομετρικών χαμηλών είχαν ένα μεγάλο τμήμα τους νότια της Κρήτης, αρκετά κοντά στις ακτές του νησιού. Το βαθύτερο από τα τρία βαρομετρικά χαμηλά ήταν αυτό της Ωκεανίδας η οποία και είχε ως αποτέλεσμα και τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Σχήμα 1. Οι τροχιές των 3 βαρομετρικών χαμηλών που οδήγησαν σε πολύ μεγάλα ύψη βροχής και χιονιού στην Κρήτη μεταξύ 12/02 και 30/03/2019. Με μπλε βέλη παρουσιάζεται η πορεία του χαμηλού κατά τη διάρκεια της Χιόνης (12-17/02/2019), με κόκκινα βέλη το χαμηλό της Ωκεανίδας (23-26/02/2019) και το πιο πρόσφατο βαρομετρικό χαμηλό μεταξύ 28 και 30/03/2019 διακρίνεται με πράσινα βέλη.

• Η κεραυνική δραστηριότητα ήταν σημαντική στις δύο πρώτες κακοκαιρίες, ειδικά στην Ωκεανίδα, ενώ στην τελευταία, η κεραυνική δραστηριότητα ήταν πολύ περιορισμένη και σε ένταση αλλά και χωρικά (περιορίσθηκε στο Καρπάθιο Πέλαγος, όπου στην Κάρπαθο και την Κάσσο αναφέρθηκαν ζημιές από τις πολύωρες βροχοπτώσεις).

• Κι οι τρεις κακοκαιρίες προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στα δυτικά του νησιού. Τα συνολικά ύψη βροχής σε επιλεγμένους σταθμούς (δίνονται στο Σχήμα 2), και στις τρεις κακοκαιρίες ήταν εξαιρετικά μεγάλα, κυρίως σε σταθμούς που βρίσκονται στα βόρεια κράσπεδα των Λευκών Ορέων (π.χ. Ασκύφου σε υψόμετρο 715 μέτρων, Ασή Γωνιά σε υψόμετρο 380 μέτρων). Σε σταθμούς με μεγαλύτερο υψόμετρο όπως π.χ. στη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο (υψόμετρο 1.250 μέτρων) οι βροχές ήταν μεν ισχυρές, αλλά υπολείπονταν σαφώς των βροχών των ημιορεινών σταθμών που προαναφέραμε. Αυτό αναδεικνύει τον ρόλο των απότομων κλίσεων της τοπογραφίας στη ενίσχυση των ανοδικών κινήσεων στην ατμόσφαιρα και επομένως και στην ένταση των βροχοπτώσεων.

• Οι δύο χιονομετρικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μοναδικοί σε συνεχή λειτουργία στην Ελλάδα και οι νοτιότεροι της Ευρώπης, έδωσαν εντυπωσιακά ύψη χιονιού, κυρίως στις δύο πρώτες κακοκαιρίες (Χιόνη και Ωκεανίδα), ενώ δεν έχουν ακόμα παραληφθεί τα στοιχεία του ύψους χιονιού από την τελευταία κακοκαιρία από τον χιονομετρικό σταθμό Χανίων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ωκεανίδας προστέθηκαν 130 εκατοστά φρέσκου χιονιού στον μετρητικό σταθμό στα Λευκά Όρη. Τα ύψη χιονιού ανά κακοκαιρία δίνονται επίσης στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Επιλογή από τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και χιονιού που κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατά τη διάρκεια των 3 βαρομετρικών χαμηλών μεταξύ 12/02 και 30/03/2019.