Νέα μέτρα για το 2018 ζητά το ΔΝΤ, ενώ «ξορκίζει» τον κόφτη

0
88

Δημοσιονομικό κενό για το 2018 βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ ζητεί να υπάρξουν «καθαρά» μέτρα για την κάλυψη του.

Νέα μέτρα για το 2018 ζητά το ΔΝΤ, ενώ «ξορκίζει» τον κόφτη

Η βιωσιμότητα του χρέους μετά το 2030 στο επίκεντρο των θεσμών
Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ αναμένει πως το 2018 η Ελλάδα θα σημειώσει πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ και όχι 3,5% του ΑΕΠ και θεωρεί πως η δημοσιονομική επίδοση του 2016 δεν θα επαναληφθεί ούτε εφέτος, ούτε του χρόνου.
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση θεωρεί πως τα προσωρινά μέτρα του 2016 , δηλαδή τα μέτρα που μερικώς συνέβαλαν στο πρωτογενές πλεόνασμα 3,9% του ΑΕΠ το 2016 είναι μόλις 1 δισ. ευρώ, το ΔΝΤ θεωρεί πως είναι πολύ υψηλότερα.
Στη βάση αυτή βλέπει δημοσιονομικό κενό το 2018 εκτιμώντας πως σημαντικό μέρος της επίδοσης του 2016 δεν θα επαναληφτεί (carry over effect). Είναι ενδεικτικό πως στις χθεσινές συζητήσεις των τεχνικών κλιμακίων η πλευρά του ΔΝΤ ζήτησε να προβλεφθούν πρόσθετα μέτρα 450 εκατ. ευρώ για το 2018 προκειμένου να γεφυρωθεί η διαφορά.
Τι θέλει να αλλάξει το ΔΝΤ
Ένα καινούργιο στοιχείο που ανέκυψε από τα αιτήματα του ΔΝΤ είναι πως ζητεί την κατάργηση του δημοσιονομικού κόφτη του 2018 και ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων εάν και εφόσον προκύψει θέμα με το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 2018. Αυτό σημαίνει απλά πως εάν το ΔΝΤ στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 διαπιστώσει δημοσιονομικό κενό για το 2018 δύναται να ζητήσει και να επιβάλει μέτρα για την κάλυψη του.
 

Σήμερα το πλαίσιο του Αυτόματου Μηχανισμού Δημοσιονομικής Προσαρμογής του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, όπως λέγεται ο «κόφτης» προβλέπει πως ο υπουργός Οικονομικών συντάσσει έως την 10η Μαΐου έκαστου έτους έκθεση με την οποία, μεταξύ άλλων διαπιστώνει τυχόν αρνητική απόκλιση από την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων για το πλεόνασμα και το εύρος της απόκλισης αυτής, υποδεικνύει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, αποτιμά το συνολικό ποσό κατά το οποίο η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γ ενικής Κυβέρνησης πρέπει να περιοριστεί για το τρέχον οικονομικό έτος και αποτιμά σε ποσοστό επί του ΑΕΠ τη δημοσιονομική επίδραση των μέτρων προσαρμογής που λαμβάνονται, επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.
Ο «κόφτης» τίθεται σε εφαρμογή με την έκδοση, κατόπιν πρότασης του υπουργού Οικονομικών, Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο δημοσιεύεται σε αποκλειστική προθεσμία έως την 31η Μαΐου και στο οποίο προσδιορίζονται το ανώτατο όριο εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπανών, όλα τα αναγκαία για την επίτευξη του παραπάνω ορίου μέτρα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
Κατά απαίτηση του ΔΝΤ το πλαίσιο του κόφτη βαίνει προς κατάργηση και θα αντικατασταθεί από μέτρα που θα εφαρμόζονται νωρίτερα από τις 10 Μαΐου του έτους αναφοράς. Αλλά οι απαιτήσεις του ΔΝΤ δεν σταματούν εκεί. Το Ταμείο ζητά τα λεγόμενα αντίμετρα ή θετικά μέτρα να εφαρμόζονται όχι όταν η κυβέρνηση σημειώνει το στόχο του 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά όταν τον υπερβαίνει κατά 0,2% του ΑΕΠ, δηλαδή όταν σημειώνει πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ.