“Σωσίβιο” στους τραπεζίτες

0
79

Πραγματικός πονοκέφαλος είναι πλέον η εκκρεμότητα της μη εξασφάλισης του «ακαταδίωκτου» των τραπεζικών στελεχών, των εμπλεκόμενων από την πλευρά του Δημοσίου και ενδεχομένως των πολιτικών τους προϊσταμένων.

Οι αναδιαρθρώσεις χρεών και ειδικότερα η ρύθμιση των «κόκκινων επιχειρηματικών δανείων», απαιτούν νομική κάλυψη. Σήμερα δεν βάζει κανείς την υπογραφή του με αποτέλεσμα το σύστημα να έχει μπλοκάρει και οι τράπεζες να «πνίγονται» από τους «κόκκινους κωδικούς» και τα «παγωμένα δάνεια».

Οι πάντες αναμένουν τη σχετική νομοθετική ρύθμιση να έλθει στη Βουλή, όπου όμως η κυβερνητική πλειοψηφία θα έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα.

Η Ευρώπη όμως πιέζει.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αποστείλει αυστηρό μήνυμα στην Αθήνα για να λήξει η εκκρεμότητα άμεσα, ώστε να αρχίσουν να αναδιαρθρώνονται τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, αφού τα στελέχη των Τραπεζών και εκείνα του Δημοσίου αισθανθούν ασφαλή για τις υπογραφές που θα βάλουν.

Ανάλογες είναι και οι θέσεις των Τραπεζών, που «βλέπουν» το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δανείων να έχει κολλήσει. Συμφωνούν δε με την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει «βροχή» καταγγελιών κατά τραπεζικών στελεχών και λειτουργών του Δημοσίου μόλις μπουν οι πρώτες υπογραφές για τις ρυθμίσεις δανείων.

Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι οι τράπεζες διασώζονται μέσα στην κρίση από αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις το κόστος των οποίων μετακυλίεται στους φορολογούμενους.

Οι διοικήσεις των Τραπεζών ζητούν επέκταση του ακαταδίωκτου των στελεχών τους και για τις υπογραφές που θα βάλλουν για τις πωλήσεις κόκκινων δανείων αλλά και για τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων, ώστε να μην βρεθούν μελλοντικά υπόλογα για το ότι με την κίνηση της πώλησης ζημίωσαν την καθαρή θέση της εταιρίας.

Μέχρι στιγμής όμως είναι άγνωστο εάν η νομοθετική ρύθμιση θα περιλαμβάνει και αυτές τις περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη διάταξη εμπλέκονται πέραν των τραπεζών, τα υπουργεία Οικονομίας, Δικαιοσύνης, Εργασίας, καθώς και η ΤτΕ και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, αφού στους τελευταίους θα παραπέμπονται αντιστοίχως οι καταγγελίες κατά τραπεζικών στελεχών ή λειτουργών του Δημοσίου για ρυθμίσεις δανείων.

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη διαρρεύσει από προσχέδια του νόμου, θα προβλέπεται ότι όσοι από το νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση περιουσίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στα άρθρα 2 και 3 Ν. 4354/2015 (νόμος για εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων) ή βάσει διμερούς συμφωνίας μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη.

Προϋπόθεση είναι:

– Οι πράξεις ή παραλείψεις να τελούνται με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας επιχείρησης με βάση συμφωνία εξυγίανσης ή σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσης αυτής και να αποβλέπουν μέσω αυτής, στην εξασφάλιση είσπραξης, τουλάχιστον μέρους της απαίτησης.

– Να μην παραβιάζονται οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

– Να υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε πιστωτικού και χρηματοδοτικού ιδρύματος, που κρίνουν αιτιολογημένα ότι προβλέπεται ανέφικτη η είσπραξη του συνόλου της απαίτησης.

Σημειώνεται ότι ανάλογη προστασία επιχειρείται να δοθεί επίσης και σε στελέχη του Δημοσίου, των δήμων και των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου που χειρίζονται υποθέσεις αναδιάρθρωσης ή διαγραφής χρεών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και του πτωχευτικού νόμου.