Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κρήτης

0
59

Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης την Τετάρτη 03 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, για τη Β΄ περιφερειακή περίοδο έως 31-08-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 175 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και της Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1649/45/14, για τα παρακάτω έργα:
2.1 Ανάπλαση παραλιακών μετώπων οικισμού Σισίου και παραλίας Μιλάτου Δήμου Αγίου Νικολάου με φορέα έργου το Δήμο Αγίου Νικολάου Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 40072/12-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2.2 «Μονάδα παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 500 kwel» στην θέση “Μετόχι Βραδυάρι” του Δήμου Ηρακλείου της εταιρίας «D.S ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.3985/28-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.3 Κέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία «ΑΜΑΡΙ 3006104» της εταιρίας «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ», στο Δήμο Αμαρίου, της Π.Ε. Ρεθύμνου σύμφωνα με το αρ. πρωτ.4420/21-12-2016 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2.4 Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 KV Πελοποννήσου – Κρήτης, με φορέα υλοποίησης τον «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» στο Δήμο Πλατανιά και στο Δήμο Χανίων στην Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 8011/14-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου, Περιβάλλοντος & Ενέργειας
2.5 Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης (Οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου): Τμήμα Σπήλι – Ακούμια στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην Π.Ε. Ρεθύμνης, με φορέα υλοποίησης την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.429/15-2-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να μπει είναι συμπληρωματικά
2.6 Τροποποίηση ΜΠΕ κατασκευής και λειτουργίας νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 500 kWe της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ» εντός στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 443/23-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2.7 «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας Δήμου Καντάνου – Σελίνου ΠΕ Χανίων», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 394/01-03-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
2.8 Ξενοδοχειακή Μονάδα 5* και δυναμικότητας 776 κλινών, ιδιοκτησίας “ΠΙΛΟΤΟΣ ΑΕ”, στη θέση “Μαδαρός” στην ευρύτερη τοποθεσία “Πετρές”, της ΔΕ Λαππαίων εκτός ορίων του οικισμού Καρωτής Δήμου Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 961/23-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.