Ξεκινά η διαδικασία για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής

0
32

Η διαδικασία διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου

H «Αριάδνη Interconnection» ανακοινώνει την επίσημη έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής για τα βασικά τμήματα του συνολικού έργου (Υποσταθμοί και Σταθμοί Μετατροπής σε Κρήτη και Αττική και καλωδιακά μέρη), μέσω της πλατφόρμας Cosmoone.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στις σημαντικές προδιαγραφές καθώς και στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών, με σκοπό την έγκαιρη αξιολόγηση των προσφορών. Η διαδικασία διαβούλευσης αναμένεται να ολοκληρωθει στα τέλη Ιανουαρίου 2019 ώστε να ακολουθήσει η ανάρτηση των τευχών δημοπράτησης και να επιτευχθεί η συμβασιοποίηση του έργου, το ταχύτερο δυνατό.

Η «Αριάδνη Interconnection» που στελεχώνεται με ταχείς ρυθμούς, ακολουθεί πιστά το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα για το οποίο έχει δεσμευθεί έναντι της ΡΑΕ και ξεκινά το σημαντικότερο έργο στην ιστορία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, με στόχο την ολοκλήρωσή του εντός του 2022.

Σημειώνεται ότι πληροφορίες για τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και για τις εξελίξεις γύρω από τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μπορούν να αντληθούν από τον δικτυακό τόπο της «Αριάδνης Interconnection»,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.ariadne-interconnection.gr