Επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται για άρδευση από τη ΔΕΥΑΒΑ!

0
52

Το έργο για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος και ανέρχεται στα 8,5 εκατ. ευρώ

Ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΒΑ του δήμου Πλατανιά πρόκειται να υλοποιηθεί και να προσφέρει τη δυνατότητα διάθεσης και χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης Γιάννης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ, Γιάννης Σταματάκης Γιάννης, το έργο «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της  ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά, για ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» είναι συνολικού προϋπολογισμού  8.500.000 € πλέον ΦΠΑ και η χρηματοδότησή του εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» .

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

1. Αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)  της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα, με παράλληλη ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.

2. Κατασκευή κεντρικού αγωγού διάθεσης ανακτημένων λυμάτων.

3. Ενίσχυση της διασύνδεσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το πρώτο και κύριο υποέργο περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής και την κατασκευή των έργων αναβάθμισης της υφισταμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα με επέκταση της δυναμικότητας της, έτσι ώστε να ανακτάται νερό για επαναχρησιμοποίηση σε αρδευτικά δίκτυα σε ποσότητα μέχρι 6.000 κυβικά μέτρα ανά ημέρα. Η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής θα πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία και θα είναι κατάλληλη για άρδευση.

Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού αγωγού διάθεσης των ανακτημένων λυμάτων και σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης της περιοχής, ενώ το τρίτο υποέργο αφορά στην αναβάθμιση της σύνδεσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων είναι ένα σημαντικό έργο, αφού συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών και στην αειφόρο ανάπτυξη. Συγχρόνως, μέσω της υλοποίησης του έργου θα υπάρξει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων , έτσι ώστε να εξαλειφθούν φαινόμενα οσμών και κορεσμού λειτουργίας της ΕΕΛ,  ενώ θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης εκροής και κάλυψης μέρος των αναγκών του Δήμου για άρδευση.

Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας αναπτυξιακό Διαδημοτικό έργο για όλο το Νομό , το οποίο θα εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη και θα συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής.

Όπως τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου στην πολυετή προσπάθεια της ΔΕΥΑΒΑ για την ωρίμανση του τόσου σημαντικού αναπτυξιακού έργου, υπήρξε συνεχής τεχνική υποστήριξη από τον ΟΑΚ , ενώ εκφράστηκαν επίσης ευχαριστίες απέναντι στους μελετητές της πρότασης και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ, προηγούμενη και τωρινή, τους υπουργούς κους Σκουρλέτη και Χαρίτση, καθώς και τους ειδικούς συνεργάτες τους, για την αποδοχή της αναγκαιότητας της ένταξης του έργου.