Μαγνητικό τομογράφο αποκτά το Νοσοκομείο Ρεθύμνου

0
33

Μαγνητικό τομογράφο αναμένεται ν’ αποκτήσει το επόμενο διάστημα το Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του νοσηλευτικού Ιδρύματος αναφέρει τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία αφορά στην παροχή ιατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 23,3 εκατ. ευρώ στα δημόσια Νοσοκομεία στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Siemens, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου έλαβε το ποσό των 1.04 εκατ. ευρώ προκειμένου να προμηθευτεί ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο αξίας 900 χιλιάδων ευρώ (περιλαμβανομένου του κόστους των συντηρήσεων για 5 έτη) και ένα φορητό ψηφιακό ακτινοσκοπικό C-ARM αξίας 145 χιλιάδων για τις ανάγκες του χειρουργικού τομέα (με το κόστος συντηρήσεων επίσης για 5 έτη).

Η παροχή του συγκεκριμένου εξοπλισμού μέσω της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου σε επίπεδο ακτινοδιαγνωστικών πράξεων αφού δεν υπήρχε στο παρελθόν μαγνητικός τομογράφος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και επιπλέον θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των χειρουργικών επεμβάσεων με την αντικατάσταση του παλαιού ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-Arm το οποίο αγοράστηκε προ δωδεκαετίας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να εγκατασταθεί ο εν λόγω εξοπλισμός, ο οποίος θα βελτιώσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του Νομού».