Αδειες χρήσης νερού αρμοδιότητας ΟΑΚ στον Αποκόρωνα

0
46

γκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Υδάτων – Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης άδειες χρήσης νερού αρμοδιότητος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.

Όπως υποδεικνύει ο πίνακας που ακολουθεί οι εγκεκριμένες ποσότητες νερού αφορούν σε αρδευτική ή/και μεικτή χρήση και μεταφορά νερού σε περιοχές δικαιοδοσίας του ΟΑΚ Α.Ε.

Με την εξέλιξη αυτή και σε ό,τι αφορά στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, αντιμετωπίζεται σε πολύ σημαντικό βαθμό η εκκρεμότητα της θεσμικής τακτοποίησης του πλαισίου διαχείρισης των υδατικών πόρων, ενώ πλέον τίθεται σε στέρεα βάση η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, αναφέρει ο ΟΑΚ σε σημερινή του ανακοίνωση.

11