Οι Γάλλοι ξενοδόχοι μηνύουν την Airbnb για αθέμιτο ανταγωνισμό

0
38

Ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός φορέας της Γαλλίας άσκησε αγωγή κατά της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Όπως καταγγέλλει η ένωση UMIH, η Airbnb εν γνώσει της, διατηρεί καταχωρήσεις στο διαδίκτυο που δεν έχουν τους απαραίτητους κωδικούς μητρώου, όπως απαιτούν οι πρόσφατοι κανονισμοί σε πολλές γαλλικές πόλεις, με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των ατόμων που εκμισθώνουν τα σπίτια τους ως βασική απασχόληση.

Η Airbnb γνωρίζει ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα δωμάτια ή τα διαμερίσματά πάνω από το όριο των 120 ημερών ετησίως που προβλέπουν οι κανονισμοί, ή ότι οι μισθωτές χρησιμοποιούν παράνομα την πλατφόρμα.

Η πρώτη ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση ορίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 2019.

Ακόμα κι εάν υποθέσουμε ότι το 1% των καταχωρήσεων στην Airbnb είναι παράνομες, οι απώλειες για την ξενοδοχειακή βιομηχανία μπορεί να φθάνουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως, επισημαίνει η ένωση.