Τρίτη περιφέρεια πανελληνίως η Κρήτη με 14.650 σπίτια στην Airbnb φέτος τον Ιούνιο!

0
71

Κάτι λιγότερο από… 80 χιλιάδες «καταλύματα» σε όλη την Ελλάδα αφορούσαν τα σπίτια που μισθώνονταν στο τέλος Ιουνίου του 2018 για βραχυχρόνια χρήση σε τουρίστες μέσα από την πλατφόρμα Airbnb, έχοντας αυξηθεί κατά 66,5% σε σύγκριση με τα 47,6 χιλιάδες που ήταν ως ενεργές καταχωρήσεις τον Ιανουάριο του 2018, γεγονός φυσικά το οποίο αποδίδεται και στην εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Μία οκταετία πριν, το 2010, όταν η αγορά της βραχυχρόνιας τουριστικής μίσθωσης στη χώρα μας ήταν στο ξεκίνημά της και σχεδόν ουδείς γνώριζε την Airbnb, ο αριθμός των ενεργών και μη καταχωρήσεων για τις συγκεκριμένες μισθώσεις ήταν μόλις στις… 132! Συνολικά και μέχρι το πρώτο μισό του 2018, ενεργές και μη καταχωρήσεις (δεδομένου ότι σε μία οποιαδήποτε περίοδο, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρεί την ανάρτηση του ακινήτου του στην πλατφόρμα, με την ανάρτηση αυτή να είναι όμως ανενεργή υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κράτησης του ακινήτου), περισσότερα από 126.000 καταλύματα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση διαμορφώνοντας νέες συνθήκες στην αγορά με πολλαπλές επιδράσεις. Τα στοιχεία των ενεργών καταχωρήσεων αποτυπώνουν μία πιο ξεκάθαρη εικόνα της αγοράς, ενώ τα στοιχεία του συνόλου -ήτοι ενεργών και ανενεργών καταχωρήσεων- δίνουν μία εικόνα της πορείας του ευρύτερου αριθμού καταλυμάτων που δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά από τις απαρχές του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέχρι και πρόσφατα.

Τα νούμερα προέρχονται από την τελευταία ανάλυση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που επιμελήθηκαν οι κ.κ. Έρση Αθανασίου και Αγάπη Κώτση, σύμφωνα με την οποία όσον αφορά ειδικά τις ενεργές καταχωρήσεις, η αύξηση του αριθμού των καταλυμάτων μεταξύ Ιουνίου και Ιανουαρίου στο σύνολο της χώρας ανέρχεται στο 66,5%, με το σύνολο των ενεργών καταλυμάτων να αυξάνεται από 47.558 τον Ιανουάριο σε 79.187 τον Ιούνιο (αρχές του καλοκαιριού).

AIRBNB

«Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται μία σειρά από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, όπως οι Airbnb, TripAdvisor, Booking.com, HomeAway, HouseTrip, Flipkey, 9Flats, Roomorama, trivago, και StayInAthens. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί εταιρείες που διαχειρίζονται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη τα ακίνητα που μισθώνει μέσω κάποιας πλατφόρμας, όπως η EazyBnb, η GuestEasy, και η Airbnb management in Greece. Η διεύρυνση της δραστηριότητας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στη χώρα μας έχει δημιουργήσει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου οριοθέτησης και λειτουργίας, το οποίο να διασφαλίζει ισότιμους όρους σε παλαιούς και νέους παρόχους και ασφάλεια και ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους καταναλωτές».

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ακριβή στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθών στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων δεν είναι διαθέσιμα, καθώς η δραστηριότητα δεν καταγράφεται από επίσημες πηγές. Επιπλέον, η πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη για τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στην περίπτωση της Αθήνας, με έμφαση στις δημοφιλείς περιοχές γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ωστόσο, οι δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης αναπτύσσονται πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση προέρχονται από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδομένων AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω της Airbnb, της μεγαλύτερης από τις διεθνείς πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

«Η αποτύπωση των ενεργών καταχωρήσεων επιτρέπει μία πιο ακριβή εκτίμηση του αριθμού καταλυμάτων που διατίθενται στην πράξη από τους ιδιοκτήτες τους μέσω της Airbnb κατά την πλέον πρόσφατη περίοδο και ανάλογα με τη σεζόν», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι έξι περιφέρειες με τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων –τρίτη η Κρήτη με 14.650 καταλύματα φέτος τον Ιούνιο, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα– διαθέτουν συνολικά ποσοστό της τάξης του 87,5% των ενεργών καταλυμάτων κατά τη διάρκεια όλων των μηνών, με τον συνολικό αριθμό των ενεργών καταλυμάτων τους να κυμαίνεται από 40.944 τον Φεβρουάριο έως 69.213 τον Ιούνιο. Στις υπόλοιπες επτά περιφέρειες ο συνολικός αριθμός καταλυμάτων κυμαίνεται από 5.834 τον Φεβρουάριο έως 9.974 τον Ιούνιο και το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των ενεργών καταλυμάτων ανέρχεται στο 12,5%. Η εξέλιξη του αριθμού των ενεργών καταλυμάτων μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου του 2018 φαίνεται να αντανακλά κατά κύριο λόγο την εποχικότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ συνδέεται παράλληλα με τη συνεχιζόμενη αυξητική τάση στον αριθμό των δραστηριοποιούμενων στην αγορά.

Μείωση στον συνολικό αριθμό των ενεργών καταλυμάτων παρατηρείται τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ αυξήσεις σημειώνονται σε όλους τους επόμενους μήνες. Αντίστοιχες είναι οι εξελίξεις σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες, με εξαίρεση τη ∆υτική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση σε όλους τους μήνες, οι δύο πρώτες μικρή αύξηση τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο (5,9% και 5,3%, αντίστοιχα) και οι δύο επόμενες οριακή αύξηση (0,7% και 0,5%, αντίστοιχα).

Όπως ήταν αναμενόμενο με βάση την εποχικότητα της τουριστικής κίνησης στους κατεξοχήν θερινούς προορισμούς, οι νησιωτικές περιφέρειες παρουσιάζουν μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 123,4% στα Ιόνια Νησιά, στο 99,1% στο Νότιο Αιγαίο και στο 73,6% στην Κρήτη (περιφέρειες με υψηλή δραστηριότητα) και άνω του 150% στο Βόρειο Αιγαίο (περιφέρεια με χαμηλότερη συμμετοχή). Στην κατηγορία των περιφερειών με χαμηλότερη δραστηριότητα, υψηλή αύξηση εμφανίζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (111,7%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις σημειώνονται στη ∆υτική Μακεδονία (21,1%) και στην Αττική (28,2%), με αποτέλεσμα το προβάδισμα της Αττικής ως προς τον αριθμό ενεργών καταλυμάτων τον Ιανουάριο (12.376) να αντικαθίσταται από προβάδισμα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου τον Ιούνιο (16.821).

Οι προαναφερθείσες εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα μια διαφοροποιημένη εικόνα της κατανομής των ενεργών καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταξύ των περιφερειών τον χειμώνα σε σχέση με τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Ενδεικτικά, σημαντική μείωση του μεριδίου της τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιανουάριο εμφανίζει η Αττική (σε 20,0% από 26,0%), ενώ σημαντική αύξηση μεριδίων παρουσιάζουν αντίστοιχα το Νότιο Αιγαίο (σε 21,2% από 17,8%), τα Ιόνια Νησιά (σε 11,7% από 8,7%) και η Κρήτη (σε 18,5% από 17,7%). Η διαφοροποίηση μεταξύ θερινής και χειμερινής σεζόν πιθανόν να εμφανίζεται εντονότερη με την ενσωμάτωση στοιχείων που αναμένεται να δημοσιευθούν για τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες

ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Στην Ελλάδα η δραστηριότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού αρχίζει να εμφανίζεται από το 2010. Τότε, η δραστηριότητα αυτή ήταν περιορισμένης εμβέλειας και αμφιβόλου εξέλιξης, καθώς μόνο μερικές δεκάδες καταλύματα στο σύνολο της χώρας είχαν ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται με εντυπωσιακά υψηλούς ρυθμούς από χρόνο σε χρόνο και μέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύματα (ενεργών και μη, δεδομένου ότι σε μία οποιαδήποτε περίοδο, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρεί την ανάρτηση του ακινήτου του στην πλατφόρμα, με την ανάρτηση αυτή να είναι όμως ανενεργή υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κράτησης του ακινήτου) είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση διαμορφώνοντας νέες συνθήκες στην αγορά με πολλαπλές επιδράσεις.

Οι περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης φαίνεται να διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου, καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των αναρτήσεων αντίστοιχων καταλυμάτων (από 76,5% το 2012 έως 61,6% το 2018). Ακολουθούν τρεις ακόμα περιφέρειες, η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννησος, στις οποίες ο αριθμός των καταλυμάτων συνολικά κυμαινόταν από 13,9% του συνολικού αριθμού το 2011 έως 26,3% το 2018. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, σε καθεμία από τις έξι προαναφερθείσες περιφέρειες βρίσκονταν αναρτημένα πάνω από 5.000 καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (κυμαίνονταν από 6.474 στην Πελοπόννησο έως 30.184 στην Αττική), συγκεντρώνοντας το 87,9% της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σημαντικά χαμηλότερη είναι η συμμετοχή των υπόλοιπων επτά περιφερειών, καθώς ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που δραστηριοποιούνταν σε αυτές, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, ανερχόταν αθροιστικά στο 12,1% του συνολικού αριθμού, ενώ τα αντίστοιχα καταλύματα κυμαίνονταν από 196 στη ∆υτική Μακεδονία έως 3.880 στη Θεσσαλία.

AIRBNB2