Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου προσλαμβάνει προσωπικό καθαριότητας

0
50

Με 27 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της δεκαήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 24μηνη σύμβαση εργασίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε, επιπλέον, 12 νέες θέσεις που αναμένονται να προκηρυχθούν τις αμέσως προσεχείς μέρες.

23