Δεκαπενταύγουστος: Όπου φύγει – φύγει οι Αθηναίοι

0
29
Ïé áäåéïý÷ïé ôïõ Áõãïýóôïõ áíáìÝíïõí íá åðéâéâáóôïýí óôá ðëïßá ðïõ áíá÷ùñïýí ãéá ôá íçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ áðü ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ÐáñáóêåõÞ 10 Áõãïýóôïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η Αυγουστιάτικη έξοδος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και από τους οδικούς άξονες.

Ουρές καταγράφονται το Σάββατο στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου οι εκδρομείς για το Δεκαπενταύγουστο.

Πολλοί ενόψει του Δεκαπενταύγουστου επιλέγουν την Τήνο και την Πάρο.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες η πληρότητα στα νησιά αλλά και σε παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας ξεπερνούν το 90%.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου, θέτει σε εφαρμογή ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.