Παράταση υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο

0
93

Πρόκειται για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  και  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» για τα οποία η ημερομήνια κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων έληγε στις 28 Απριλίου
Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο.
Πρόκειται για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  και  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» για τα οποία η ημερομήνια κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων έληγε στις 28 Απριλίου.
Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης «προς ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων υποψήφιων επενδυτών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  και  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»  του αναπτυξιακού N. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός τους.»